ESM

ESM

Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu seadusega ratifitseeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 ja lisatakse sinna uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi (ESM)
Ratifitseeritava lepinguga luuakse Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), mille eesmärk on anda tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESMi liikmetele rangetel majanduspoliitilistel tingimustel stabiilsustoetust ja finantsabi, kui see on hädavajalik kogu euroala ja selle liikmesriikide finantsstabiilsuse tagamiseks.

Euroopa rahandusministrid arutasid pangandusliidu üle, Helme jäi ainsana eriarvamusele Helme: Euroopa kolleegid käisid mul nööpi keeramas  (357)

14.juuni 2019 15:38

Kreekas hõõguvad söed tuha all  (20)

18.oktoober 2016 00:10

New Hollandi uued väledad putukad

21.aprill 2016 00:00

Riigikogu otsustas: Eesti toetab Kreeka kolmandat abipaketti Täiendatud kell 17.40  (174)

18.august 2015 13:51

VANA KULD: Kreeka võlatrall ehk kuidas Ansip mind läbi sõimas Nelja aastatagune prohvetlik lugu ehk Indrek Neiveltil oli õigus  (98)

20.juuli 2015 11:32