Lisaks tuleks tema hinnangul muuta ministeeriumide töö selliseks, et inimesi päriselt kaasataks neid ja neid ümbritevat loodust puudutavatesse küsimustesse.