Lisaks puudega inimestele on meil vananev elanikkond, ja palju toimetuleku raskustes inimesi. Kui nüüd edasi arvutada, saab väita, et üle kolmandiku Eesti inimestest puutub kokku ühel või teisel moel sotsiaalvaldkonna probleemidega. Tulevikus on Eestis aina rohkem inimesi, kes vajavad riigi tuge ning surve sotsiaalvaldkonnale on suurenemas.