Tarand juhtis tähelepanu tõigale, et ERM on selles majas pelgalt üürnikurollis ning maja omanik, Riigi Kinnisvara AS on hankinud riigihankekorras mingeid ettevõtteid, kes majas erinevaid rolle täidavad.

"Üks nendest (ettevõtetest, toim) korraldab ka lipuheiskamist. Mõnikord töömeestel juhtub äpardusi. Neid ei juhtuks, kui ERM ise vastutaks kogu vara ja territooriumil toimuva eest," sõnas Tarand Delfile.

Praeguseks lehvib lipp mastis siiski nii, nagu riigikord seda ette näeb. Sini-must-valgena.