Teiste riikide lipud näivad kõik õiget pidi vardas olevat.