Muuseum on riigile kuuluv sihtasutus, millel on sõnastatud põhitegevus ning selle tarbeks on eraldatud ka vahendid. Kui Muuseum näeb ette, et soovib lisategevusena ka toitlustust pakkuda, siis mittepõhitegevuse osana tuleks see teenus konkursi alusel kontsessioonilepinguga välja anda.

Praegusel juhul tundub investeeringu mastaapi ning ilmselgelt valedele ehitatud äriplaanile (mida meedia vahendusel selgitatud on) vaadates lisa põhitegevuse liitmisega, mis võib ohtu seada terve muuseumi tegevuse, sest kulud ja saamata jäävad tulud on otseses seoses muuseumi tegevusliku eelarvega.

Sellist asja ei saa ega tohi kindlasti juhtuda. Muuseumi kompetents on teadus ning ekspositsioon ja alles siis selle taustal vara haldus, kuigi seegi vist Riigi Kinnisvara AS'i majandada. Ärilised ettevõtmised ja veel riskantsed äriplaanid ei kõla kooskõlas olevat muuseumi eesmärkidega.