13 protsenti arvas, et parim lahendus oleks muuta karmimaks reegleid selle kohta, milliseid kulusid hüvitatakse.

Neli protsenti pakkus, et praegu kuluhüvitistele kuluva raha võiks maksta välja hariliku palgana, et vältida rahva pahameelt ja tüütut aruandlust.

Praeguse süsteemi jätkumist toetas vaid üks protsent vastanuist. Umbes sama palju oli neid, kes leidsid, et hüvitised on hoopis liiga väiksed ning neid tuleks tõsta.