Napo multikad on lihtsad ja kergesti jälgitavad ning peaksid lastele lisaks uutele teadmistele ka rõõmu valmistama.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on oluline, et arusaam ohtudest, nende märkamisest ja ennetamisest kujuneks juba maast madalast – ikka selleks, et meie lastest kasvaksid tublid kodanikud, tulevased lapsevanemad ja töötajad, hoolivad täiskasvanud – need, kes ei riski oma elu ja tervisega ning on eeskujuks ka teistele.

Käesoleval aastal on Tööinspektsiooni tähelepanu suunatud eelkõige nõustamise ja konsultatsiooniteenuste arendamisele. Alates märtsist on kõigil ettevõtetel võimalik tellida töökohale Tööinspektsiooni konsultant. Ühtlasi on võimalik külastada Tööinspektsiooni kontoreid üle terve Eesti. Aastal 2015 on juba avatud viis uut maakondlikku nõustamiskeskust ning käesoleva aasta jooksul on neid plaanis avada veel kümmekond.

Tööinspektsiooni kodulehel on kõigil võimalik tutvuda kümnete erinevate tasuta konsultatsiooniteenustega ning nii töösuhteid kui tööohutust käsitlevate abi- ja infomaterjalidega. Jätkub tööandjate infohommikute sari ning juba mais algab sügiseni kestev noore töötaja kampaania, tutvustamaks tööturule sisenejale kõike tööeluga seonduvat võimalikult kompaktselt ja efektiivselt.

Tööinspektsioon kutsub kõiki lasteaialapsi joonistama pilte ohtudest, mida nad tunnevad, ja muidugi eelkõige nippidest, kuidas neist keerulistest olukordadest ohutult välja tulla.

Palume laste tööd tuua või saata lähimasse Tööinspektsiooni kontorisse ning ülevaate laste töödest avaldame suve jooksul meie sotsiaalmeedia kanalites, infokirjas ja Tööelu portaalis.

Tööinspektsioon soovib kõigile ohutut ning turvalist töökeskkonda!