"Eesmärk peaks olema elementaarse viisakuse juurutamine: kiusamise tõkestamine algfaasis ja kiusajate liistule tõmbamine.

Politseid pole vaja asjasse segada. Politsei peab ajama asja näpuga seadust järgides, aga kasvatada paragrahviga ei saa. Ükski seadus ei suuda kõike ette näha ja ükski mõõdupuu pole piisavalt täpne.

Tööd on koolil muidugi palju, aga õpetamist ei saa kasvatusest lahutada. Iseasi, kas kasvatamiseks ka jõudu on – kas õpetajad enam suudavad ja tahavad. Vana süsteemi lõhkumine käib ruttu ja taastamine võib olla võimatu.

Kooli, õppimise ja õpetajate alavääristamine käis ka nõukaajal ja ongi meie oludes nõukaaja produkt, kuid tollal ei saanud seda avalikult kuulutada ja vanemad ega kohalikud asjamehed ei saanud kooli põhjuseta survestada.

Nüüd oleme liikumas Ameerika süsteemi poole: on eliitkoolid, kus antakse haridust, ja on tavakoolid, kus formaalselt tehakse sama, kuid aina enam on pigem tegu ajaveetmiskohtadega," leiab lugeja.