Keegi ju ikka näeb, see häirib teda ja valvas kodanik kasutab talle seaduse poolt antud õigust ning kutsudes kohale politsei, annab oma panuse kultuuriloomesse.

Aga mis selgus? Kedagi ei koti mingi kultuuri loomine, kui ta peab selleks ise midagi tegema. Palju lihtsam on keelata ja siis riiki sõimata, et see midagi ei tee. Aga riik ju tegi nüüd – andis otsustamisõiguse sinu kätte! Miks sa seda nüüd ei kasuta? Ikka virised? Ikka pole sa rahul?