Eesti ühiskonda kajastavas meedias on viimasel ajal kuulda olnud mitmetest rahva omaalgatustest, kus püüeldakse meie eluolu parandada kogudes allkirju. Internetilehekülg petitsioon.ee on üks instrumentidest, mis võimaldab kodanikul interneti teel luua toetajaskonda mis tahes eesmärgi nimel võitlemiseks. Nii on kogutud allkirju näiteks meedias laia kõlapinda saanud harta 12-le, väljaastumistele loomade õiguste eest, aga ka kanepi legaliseerimise nimel Eesti Vabariigis.

Lisaks tuure koguvale petitsioonile legaliseerida kanep, on nüüd võimalus ka hääletada naistele kõrghariduse keelustamise poolt. Petitsiooni saatvas kirjelduses on mainitud, et osa praegustest ühiskondlikest probleemidest võib siduda konkreetselt suure kõrgharitud naiste osakaaluga meie ühiskonna "tüürpoordil", kus seetõttu pakutakse probleemidele ka irratsionaalseid lahendusi.

Samuti väidab petitsioon, et naisfilosoofiline lähenemine päevapoliitikas on sillutanud tee populismi laienemisele poliitilises debatis. Praeguseks on naiste kõrghariduse keelustamise algatus kogunud rohkem allkirju kui on neid, kes tahavad muuta Nõmmet eraldi linnaks.

Et me elame demokraatlikult toimivas ühiskonnas, on muidugi keeruline seisukohta võtta, kas selline omaalgatus väärib oma kohta meie avalikkuses. Kuid see on kindel, et naistele kõrghariduse keelamine on üks avantüür, mis nähtavasti enam 21. sajandil läbi ei lähe.

Petitsioonile saab alla kirjutada siin.