Raske on aru saada, kummal pool Tehnika tänava alguse kõnniteelõigu keskele veetud punktiirjoont tohivad liikuda ratturid ja kummal pool jalakäijad. Selgust ei too asjasse ka liiklusmärgid. Või ongi punktiirist sõidutee poole jääv osa mõeldud autodele parkimiseks?

Et see kergliikluseks mõeldud pole, paneb kahtlustama ka Eestis klassikaks saanud komme paigaldada liiklustulbad täpselt keset kergliiklusrada või kõnniteed. Eriti armastatakse neid tulpi paigaldada just ratturite rajale, nii et küllap see praegu puuduv ratturite märk ükskord ikka raja sõiduteepoolsemale küljele tuleb.