Tasuta lõunaid ei ole olemas, nagu teame! Miks peaks siis kooliharidus olema tasuta? Riigi prioriteet peaks olema tõsta inimeste elatustaset sedavõrd, et lapsevanemad saaksid lubada oma lapsele tasulist kooliharidust.

Selline samm aitaks kaasa ka õpilase õpimotivatsioonile. Tasuta haridust ei oska paljud hinnata, samuti õpetajat, kes neile tasuta tarkusi jagab, rääkimata õppevahenditest ja koolikeskkonnast. Kui iga õpilane ostaks kõik õpikud välja, vaevalt ta neid enam sodiks. Praegu on paljude õpilaste suhtumine tasuta õpikutesse nagu tasuta asjadesse ikka suhtutakse: pole minu oma, siis võib lõhkuda.

Sotsialism on läbi. Milleks meile see tasuta kool, mis on ajast ja arust? Koolil pole raha, et osta korralikke vahendeid keemiakatseteks ja muid töövahendeid, mis teeksid õppimise huvitavaks. Madalapalgaline õpetaja on kõige selle keskel aga lausa haletsusväärne.

Kui meie riigis kõik maksab, siis peakski kõik maksma, nii oleks kõigil võrdsed võimalused. Alles jäänud raha saaks kasutada rahva elujärje parandamiseks.

Ja kui raha ei ole, jääb laps koolitamata. Mis sest ikka hullu on? Hullem kui vaeste Eesti laste olukord praegu on, ei saakski enam olla. Kui vanemad ei hooli, ei aita tasuta kooliharidus ka.