Terve Eesti sihtasutuse juht Keit Fomotškin lükkab ümber HIV levikuga seotud müüdid ning soovitab kõigil, kes on vähemalt korra elus olnud kaitsmata vahekorras, minna tegema HIV testi.

Delfi palus ka oma lugejatelt enne intervjuud esitada küsimusi Terve Eesti SA juhile küsimusi. Üks lugejatest tundis huvi nelja-nädalase profülaktilise HIV ravi kohta. Vaata, mida see Fomoškini sõnul tähendab!

Järgmise lugeja küsimus puudutas lasteaedu. Kas on ohtlik panna oma laps lasteaeda, kus teadaolevalt on samas rühmas ka HI-viiruse kandjast laps?

Kuidas vältida, et HI-viirust kandva ema haigus kanduks üle ka tema lapsele?