Kui ka tuleb, siis haruharva ja tegu on siis kas mingite sündmuste edastamisega (laulupidu) või mõne sügavast arhiivist välja kaevatud rahvusliku maiguga saatega. Uusi eesti rahvuslikku eneseteadvust edendavaid saateid lihtsalt ei tehta. Mis selle põhjuseks on, seda on raske öelda. Rahapuuduse taha asi vaevalt jääb, sest ei näidata isegi kunagi juba tehtud rahvuslikke saateid. Eriti pean silmas Eesti ajalugu puudutavaid saateid.

Kui meil oli äsja juuniküüditamise 60. aastapäev, võis õhtul näha esmaesitusena filmi küüditatutest ja pärast seda kõigi küüditatute nimesid. Paraku oli tegu keset nädalat näidatud saatega, nii et paljud nimesid ei näinudki, sest neid näidati poole ööni. Järgmise päeva kordusel nimekirja enam ei näidatud. Miks küll ETV eelistas küüditamise aastapäeval näidata parimal eetriajal välismaiseid seriaale? Samuti näitab ERR kommunistide propagandasarju "Seitseteist kevadist hetke" ja "Neli tankisti ja koer". Kuhu jäävad aga saated Eesti ajaloost muinasajast tänapäevani välja?

Kui on Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha või mõni muu Eestile oluline tähtpäev, siis reeglina seda päeva mingi asjakohase (dokumentaal) filmiga ära ei märgita. Selle asemel näidatakse sageli mingeid Nõukogude ajast pärit filme suitsupääsukestest, rukkililledest jms. Nõukogude ajal olid sellised filmid ainsad, mida sai vähegi rahvuslikkuse sildi all teha. Aga nüüd võiksime ju oma ajalooga süviti tegeleda! Miks me seda ei tee? Miks meil ei näidata võidupühal informatiivseid filme Vabadussõjast ja Võnnu lahingust? Nii ei saa paljud teadagi, mis on võidupüha ja miks me seda tähistame.

ETV-s tehti 90-ndate alguses üsna häid dokumentaalfilme Eesti Vabadussõjast ja ajaloost. Meenuvad sellised saatesarjad nagu Jüri Estami tehtud "Kahe rinde vahel" ja "Mehed Vabadussõjast". Neid ei ole kahjuks kordagi hiljem enam näidatud. Miks küll? Kui enam ei ole tahtmist uusi filme ja saateid teha, siis võiks ju ometigi näidata olemasolevaid saateid. Saati, kui Vabadussõja veteranidest enam mingeid saateid teha ei saakski.

See-eest elab meie seas veel mehi, kes II Vabadussõjas (nii nimetas eestlaste sõda Punaarmee vastu viimane EV peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots) võitlesid. Miks nendega aga ühtki saadet ei tehta? Vikerraadios tegi tänuväärt tööd Lembit Lauri, kes juhtis saadet "Kirjutamata memuaare". Nüüd, kus teda enam pole, ei kogu keegi meie ajaloo talletamise tööd ega mälestusi neilt, kes meie ajaloo olulistes sündmustes on osalenud. Sellest on kahju, sest neid jääb järjest vähemaks ja ka mälu ei lähe kellelgi vananedes paremaks. Praegu, kus veel paljudel on tugev otsene või kaudne seos nende ajalooliste sündmustega, tuleks sellega ka rohkem tegeleda. Tulevikus muutub see muidugi vähetähtsamaks, kuid praegu oleks vaja sellele rohkem tähelepanu pöörata.

Palun, ERR, tegele rohkem selle rahvuse ajaloo ja kultuuriga, mis su nimes esindatud on. Keegi kusagil mujal maailmas ei tegele ega hakkagi sellega tegelema. Pole vaja nii palju maksumaksja raha kulutada kommerts- ja meelelahutussaadetele - las sellega tegelevad erakanalid. Nüüd on teil lisaks ETV2. Miks siis mitte vähemalt arhiivis olevaid ajaloosaateid näidata? Kui muul ajal seda teha ei taha, siis näidake näid riigile olulistel tähtpäevadel, kuigi seda on häbematult vähe.