"Asfaldi pigi on kuumaga üles sulanud ja tee peal oli hukkunud teed ületav roomaja," kirjutas meile fotode saatja.

"Surm oli tulnud piineldes, kuuma pigisse kinni jäädes," lisas fotograaf.

Fotosid lähemalt uurides tundub, et õnnetult hukkunud roomaja on nastik.


Hea lugeja, kas oled näinud, et loomad kuuma käes piinlevad? Saada meile oma lugu meiliaadressile rahvahaal@delfi.ee. Kui registreerid end rahvaajakirjanikuks, võid võita ka rahalise preemia.