Kohal viibisid välisministrid kõigist kolmest Balti riigist. Päeva avas Rootsi välisminister Margot Wallström andes Eestile, Lätile ja Leedule Rootsi valitsuse nimel juubelikingina üle 30 miljoni krooni suuruse sajandifondi. Fondi eesmärgiks on riikidevaheliste suhete jätkuv süvendamine.

"Balti päev on suurepärane näide Rootsi vähemusgruppide koostööst. Eestlased, lätlased, leedukad ja rannarootslased on säilitanud oma kultuuri, samal ajal, kui on integreerutud Rootsi ühiskonda. Samuti oleme toeks Rootsi saabuvatele kaasmaalastele," ütles tänavuse 2018 Balti päeva projektijuht Leelo Pukk.

"Mul on hea meel tähistada Eesti 100. sünnipäeva Rootsis rahvuskaaslaste ja sõprade keskel ning ma soovin tänada meie kogukonda selle eest, mida nad igapäevaselt teevad selleks, et hoida eesti keelt, eesti meelt ja eesti vaimu," ütles välisminister Sven Mikser oma pöördumises Balti päeva tähistamisel.

"Maailma vanim vabaõhumuuseum Skansen on ideaalne koht, kus tutvustada meie laulu-, rahvatantsu- ja käsitöötraditsioone ning inspireerida inimesi oma juurte ja päritolu vastu huvi tundma. Rootsis oleme jõudnud uude faasi, kus 1944. aaastal paadipõgenike ja nende järeltulijate poolt loodud kultuuri- ja seltsielu aitavad edasi kanda hiljuti ümberasunud. Nii on Stockholmi eestlaste rahvatantsurühm Virvel saanud uut jõudu nende eelkäijast Kassarist ja Pakrilased noorest Virvelist. Tihe koostöö toimub meie päritolumaade valitsuste ja kultuuriühendustega. Inimesed on liikuvamad kui kunagi varem. Nii tore oli näha siin ka Vormsi saarelt noori tüdrukuid autentsetes rahvariietes," ütles Rootsi Eestlaste Liidu juhatuse esimees Sirle Sööt.

"Balti koostöö Rootsis ei piirne ainult kultuuri valdkonnaga. Ühisdemonstratsioone korraldame ka Läänemere keskkonna kaitse ja julgeoleku teemadel. Lisaks infovahetus turismi- ja ettevõtlusvaldkonnas," lisas Sööt.

Balti päeva korraldas Baltikumi koostöörühm, mis koosneb rootsieestlaste, -lätlaste ja -leedulaste ning rannarootslaste keskorganisatsioonide esindajatest Rootsis. Eilne Balti päev oli järjekorras neljateistkümnes. Tänavu, kui Eesti, Läti ja Leedu tähistavad oma sajandat aastapäeva, oli pidu eriti suurejooneline koos külaliste, tantsijate ja lauljatega kõikidest naaberriikidest.