Kas oled valmis vastupidiste vaadetega kaaseurooplasega debatti pidama?

Delfi lööb kaasa Euroopa suurte ajalehtede projektis, kus eri riikide ja eri vaadetega inimesed saavad Euroopa Liidu tulipunkte arutada.

Nii Delfi kui projektiga liitunud Euroopa mainekamad ajakirjandusväljaanded lasevad selle nädala jooksul oma lugejatel vastata seitsmele vastuolulisele küsimusele, mida arutatakse praktiliselt kõigis Euroopa Liidu riikides. Kas Euroopa Liidu riikide sisepiiridel peaks kehtima range piirikontroll? Kas rikkamad Euroopa riigi peaksid toetama vaesemaid?

Seejärel koostatakse algoritmi abil paarid küsimustele erinevalt vastanud eri Euroopa riikide elanikest. Registreerunud ja paaridesse paigutatud inimestele pakutakse 11. mai pealelõunal võimalust kohtuda oma debatikaaslasega. Hulk osavõtjaid kutsutakse Die Zeiti poolt kohtuma oma arutelukaaslasega Brüsselisse spetsiaalsele suure „Euroopa räägib“ kohtumisele.


Kuidas osa võtta?

Kõigepealt on vaja vastata seitsmele jah-ei vastusega küsimusele, mis puudutavad pea kõigis Euroopa Liidu riikides aktuaalseid teemasid. Allolev -küsimuste-vastuste tööriist suunab seejärel enda registreerimisvõimaluse juurde, et Die Zeit saaks välja valida arutelupartneri teisest Euroopa riigist, kes on andnud küsimustele teistpidiseid vastuseid. (NB! Peale küsimustele vastamist toimub registreerimine inglise keeles ja samuti eeldatakse, et teise eurooplasega suhtlemine toimub muu ühise keele puudumisel inglise keeles.)

Aprilli keskel tutvustab Die Zeit osavõtjatele e-posti teel väljavalitud arutelupaarilist. Ainult siis, kui mõlemad annate lõpliku nõusoleku omavahel arutelu maha pidada, siis on võimalik see 11. maiks omavahel kokku leppida.

Kaaseurooplasega arutelu maha pidamine on vabatahtlik ja niisamuti kui selle korraldamise vorm. Selleks võib valida videokõne või osaliste enda soovi ja võimaluste olemasolul ka näost-näkku kohtumise.

Kui kõik läheb plaani päraselt saavad paljud eurooplased võimaluse endale seni tundmata inimesega arutada, mida Euroopas peaks tegema nii või teisiti. „Euroopa räägib“ kutsub aga enda kulude ja kirjadega teatud hulga väljavalitud osavõtjaid erinevatest riikidest spetsiaalsele kohtumisele Brüsselis, kus saab motetid vahetada nii oma paarilise kui projektis osavõtvate meediaväljaannete esindajatega.

Kui oled valmis teise eurooplasega ühiseid probleeme arutama, siis alusta siit, vastates seitsmele lühikesele küsimusele:

Mainekamate Euroopa väljaannete projekt
„Euroopa räägib“ on Saksamaa suurima nädalalehe Die Zeit ja 16 Euroopa ajalehe või uudisteportaali projekt, mille eesmärgiks on mai lõpus toimuvate europarlamendi valimiste eel anda oma lugejatele võimalus teiste Euroopa Liidu riikide kodanikega näost-näkku ajakohastest teemadest rääkida.

Selleks on Delfi ühinenud Die Zeiti ja teiste Euroopa riikide kõige tähtsamate väljaannetega nagu Financial Times, La Repubblica Itaaliast, Gazeta Wyborcza Poolast, Helsinkin Sanomat Soomest, Politiken Taanis jt.

„Euroopa räägib“ on Die Zeiti eduka, 2016. aastal Saksamaal läbi viidud ürituse „Saksamaa räägib“ suuremahulisem, üle-Euroopaline jätk, mis on mõeldud eri poliitiliste vaadetega inimeste kokku toomiseks omavahelisteks debattideks.