COVID-19 vaktsineerimine algas Eestis eelmise aasta 27. detsembril. Esimesena alustati haiglate, kiirabide ja perearstikeskuste tervishoiutöötajate vaktsineerimist Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus ning seejärel hakati järk-järgult tegema kaitsesüste juba üle Eesti.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumise korral võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ning vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ja surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

COVID-19 vaktsineerimine on vabatahtlik ja 2021. aastal kõigile inimestele tasuta. Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja kindlate diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Vaktsiinid Eestis

Eesti osaleb COVID-19 vaktsiinide ostmiseks Euroopa Liidu (EL) ühishankes, millega on ühinenud kõik 27 liikmesriiki.

EL-i ühises vaktsiiniportfellis on seitsme vaktsiinitootja vaktsiinid ja vaktsiinikandidaadid, kuid Eesti on praeguseks liitunud viie vaktsiinitootja – AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna – eelostulepingutega.

Sanofi eelostulepinguga on Eesti võimalik ühineda hiljem.

Peale selle peab Euroopa Komisjon läbirääkimisi vaktsiinitootjaga Novavax. Mitme liikmesriigi soovil on alustatud läbirääkimisi ka vaktsiinitootjaga Valneva.

COVID-19 vaktsiine töötavad praegu välja mitu suurt ettevõtet ja ülikooli kogu maailmas. Vaktsiinide väljatöötamises lähtutakse samadest reeglitest ja kvaliteedinõuetest nagu ka teiste ravimite puhul.

Kõiki vaktsiine hindavad teadlased ja ametid, kelle ülesanne on garanteerida, et need vastaksid kõigile kvaliteedi-, ohutus- ja tõhususnõuetele. Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, tohib kasutada ainult vaktsiine, mis vastavad kõigile Euroopa Liidu ja Eesti nõuetele.

Vaktsiinide ohutus

Kõiki vaktsiine hindavad teadlased ja ametid, kelle ülesanne on garanteerida, et need vastaksid kõikidele kvaliteedi-, ohutuse ja tõhususe nõuetele. Euroopas kontrollib vaktsiini ohutust ja tõhusust ning väljastab müügiloa Euroopa ravimiamet (EMA).

Müügiloa saamise tingimusi pandeemia tõttu ei leevendata. Euroopa ravimiamet hindab praegu neid konkreetseid koroonavaktsiine kiirendatud hindamisprotseduuris. Samal ajal ei ole tehtud järeleandmisi hindamiskriteeriumites ja jälgitakse, et otsuste langetamine oleks teaduslikult usaldusväärne.