"Me olime teadlikud, et Soome valitsus mingeid meetmeid täna kaalub. Mina olen suhelnud Soome välisministriga, meie peaminister on suhelnud Soome peaministriga. Meie palve on olnud, et saaksime usaldusmeetmetega ikkagi tagada piiri ületamise võimaluse töörändajatele," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

"Lugedes viimaseid [Soome valitsuse - toim] otsuseid - me peame analüüsima neid veel - aga kui nad tõesti tekitavad eheda takistuse meie töörändajatele, siis me esitame Soome valitsusele ettepaneku, kuidas usaldusmeetmetega ikkagi tagada tööränne," lisas ta. "Praegune olukord on väga murettekitav ja olen seda ka oma Soome kolleegile väljendanud."

Reinsalu täpsustas, et Eesti hinnangul võiks Soome seda tänaõhtust otsust muuta moel, mis võimaldab viirust tõkestada, aga tagaks töörändajate liikumise kodu ja töökoha vahel ja seetõttu Eesti esitab oma ettepanekud Soome poolt kehtestatavate piirangute leevendamiseks Soome valitsusele.

"Praegu peame arvestama, et sisuliselt tööränne Soome ja Eesti vahel seiskub allpoolt toodud kuupäevast, välja arvatud vältimatud juhtumid," lisas ta.

Eesti Soome saatkonna info
Alates 27.01.2021 kell 00:00 saavad lisaks Soome kodanikele ja elanikele Soome siseneda vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad isikud ja vältimatutel põhjustel reisivad.

Tööhõive- ja majandusministeerium peab nimekirja, mis määrab kindlaks need töökohad, mis on olulised ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse tagamiseks. Nimekirjas olev kriitiline töö ei tähenda automaatselt riiki pääsemist. Tööandja peab kasutama eraldi vormi, et põhjendada, miks Soome saabuva töötaja tööülesanne on kriitiline ja et tööga ei ole võimalik viivitada. Vorm tuleb esitada Piirivalvele koos reisidokumentidega.

Soome saavad siseneda näiteks järgmised isikud või järgmistel põhjustel reisivad:
Tervisehoiu- ja päästetöötajad (sealhulgas erakorraline abi) ja eakate hooldajad oma töökohustuste täitmisel;
kaubaveo- ja logistikapersonal oma tööülesannetes;
diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad oma tööülesannete täitmisel;
rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevate riikide esindajad ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalevad isikud;
välismaiste meediaettevõtete esindajad;
Soomes asuva kinnisvara või varakorralduse tõttu reisivad;
välismaal elava Soome kodaniku pereliikmed;
vältimatutel perekondlikel põhjustel reisivad (näiteks oma lapse sünd, lähedase raske haigus, enda pulmad, suhe) või muud kaalukad isiklikud põhjused. Sugulastena käsitletakse seejuures abikaasat (sh vabaabielu), lapsi, vanemaid, vanavanemaid, st et õdesid ja vendi enam külastada ei saa;
Soomes õppimine;
Soome elamisloaga reisivad;
rahvusvahelist kaitset vajavad või muudel humanitaarsetel põhjustel reisivad isikud;
Erigrupid (nt kultuuri, spordi, ettevõtluse esindajad).

Piirangud kehtivad 30 päeva ehk kuni 25.02.2021.
Kõikide Soome sisenejate suhtes kehtib soovitus jääda 10. päevaks eneseisolatsiooni.
Piiril testitakse kõiki, v.a kaubaveo- ja logistikatöötajad