„Näen siin tunnustust sisearstide igapäevatööle, mitte ainult COVID situatsiooniga seonduvale – paljude Eesti haiglate sisearstid on praegu piltlikult öeldes suure tule all,“ lausus dr. Alice Lill. „Tunnustus on alati meeldiv, eriti praeguse raske aasta keerulises situatsioonis. See annab rohkem vastutust ja loodetavasti ka võimaluse rääkida kaasa sisemeditsiini kitsaskohtadega seonduvast,“ leiab dr. Lill.

„Oluline sõnum on, et tunnustus tuli sisehaiguste erialale, sest töö haiglas on praegu enneolematult suure koormusega lisaks COVID-ile. Siseosakonna haiged on rasked haiged, iga paranemine teeb rõõmu lähedastele, soojad sõnad tulevad nii haigetelt kui omastelt. COVID osakonna haiged kirjutavad meile praegu kirju, tänu ning häid soove on palju. Ka need, kes ei uskunud varem viiruse olemasolusse, on saanud aru, et see on tõsine haigus. Paraku on raskete haigete raviga seotud ka kaotused, valu ja elu lõppemine – tihtipeale omastele ootamatu, leppimatu situatsioon. Peame olema palju selgitajateks, kuulajateks, raske sõnumi edastajateks. Elu lõpu teemad vääriksid Eestis palju rohkem arutelu ja selgitamist,“ räägib dr. Lill.

Aasta arst ütleb, et tema jaoks ei ole keerulisi olukordi, on olukorrad, kus lahenduse leidmine on raske – neid tuleb ette nii osakonda juhtides kui haigeid ravides. Raskete olukordadega tuleb dr. Lill toime tänu pikale kogemusele, vahel aitab ka aeg ning patsiendiga suhtes korduvad selgitused.

Aasta arsti õnnitlesid täna Stenbocki majas peaminister Jüri Ratas ning sotsiaalminister Tanel Kiik, kes andis aasta arstile üle Kai Roosaare klaasskulptuuri.

„2020. aasta oli arstide aasta. Koostöö tervishoiuspetsialistide, valitsuse ja elanike vahel pole kunagi olnud nii tihe kui viimase 11 kuu jooksul, mil meil tuli õppida igal sammul elama uue ohtliku nakkusega,“ sõnas Jüri Ratas.

„Seni on meil õnnestunud viiruse levikut kontrolli all hoida, kuid võitlus pole veel lõppenud. Meie arstid on viirust üha enam tundma õppinud ja oskavad haigestunuid järjest tõhusamalt ravida. Loodetavasti juba lähitulevikus viivad ühised pingutused meid nii kaugele, et argielu saab taastuda. Tänan südamest iga tervishoiutöötajat pühendunud ja asjatundliku abi eest meie inimeste tervise eest võitlemisel! Soovin aasta arstile ja tema ametikaaslastele vastupidavust ning õnnestumisi nende eluliselt tähtsas töös.“

„2020 läheb ajalukku kui COVID-19 globaalse pandeemia aasta. See oli raske ja kurnav aasta kogu ühiskonnale ning koroonaviiruse levik seadis erakordsed väljakutsed meie tervishoiusüsteemile ja -töötajatele. Tänan südamest meie pühendunud tervishoiutöötajaid ning kõiki teisi eesliinitöötajaid nii avalikus kui erasektoris, kes panustavad iga päev ja iga tund meie tervise ning heaolu hoidmisse,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

„Eraldi soovin tunnustada COVID osakondade kollektiive, kes keerulistes tingimustes patsientide elusid päästavad ning kes peavad pikkade tööpäevade jooksul erilist tähelepanu pöörama kõikidele turvameetmetele, et ise mitte haigestuda.“