Koalitsiooni loomine
Pressikonverents on lõppenud.
Kas Euroopa liidu lipp tuleb tagasi? Kahjuks seda täna ei arutatud.
Kas tuleb lisaeelarve? Kallas: sõltub paljudest teistest punktidest, kas see toob kaasa kulutusi. Kui selgub vajadus, siis oleme valmis ka lisaeelarve tegema.
Resp: KredExi jne meetmeid hakkame arutama pärast koalitsioonileppe sõlmimist.
Kas kompromiss on see, et kõik jääb nagu on? Reps: Jah.
Kaja Kallas: praegu, kui meil on kriis ja meil on vaja toimivat valitust. Me tuleme mõlemad keskpörandale kokku, me ei lähe keste kriisi süsteemi muutma.
Mis saab maksuvaba tulu astmetest?
Reps: teema oli sedapidi laual, et me vaatame sinna sisse.
Kui Freeh leppe lõpetamine on kallim kui selle mittelõpetamine, kas siis ikka lõpetate? Kallas. kui lisakulusid ei tule, siis lõpetame, kui kaasnevad, siis vaatame nende kulude pealt.
Pereteemadeni jõuame, kinnitas Reps, me väärtustame traditsioonilist perekonda kui ka kõiki teisi kooseluvorme.
Mis seisukoht on koalitsioonil abeiluvõrdsuse eelnõu suhtes, mis täna algatati? Kallas: see ei ole meil hetkel laual.
Reps: Jätkame sihitud, läbi mõeldud toetusi sektori- ja piirkonnapõhiselt. Hetkel on toetuste maksmine peatatud.
Kaja Kallas: COVIDi meetmeid arutasime ka, leppisime kokku, et leiame koos tööandjate organisatsioonidega parimad võimalused.
Rahapesumeetmete osas tuleb leida tasakaalupunkt.
Mis puudutab Louis Freeh lepingut, siis uurime võimaliuis selle lõpetamiseks.
Kaja Kallas: me pole seda veel arutanud. Samas saavad kõik aru, et inimesel peab olema kõrges vanuse ssissetulekud, selleks on vaja parandada finasntsharidust.
Mis saab eelmise koalitsiooni pensionireformist?
Reps: Väga selgelt märtsis. Head uudised on, et majanduse langus ei ole nii suur, kui algselt kardeti. Ehkki nad on loomulikult endiselt olemas.
Majandusteemasid arutame uuesti märtsis.
See nurk väga oluliselt muutuda ei saa, see sõltub päris palju majandusprognoosist, mida meil praegu pole.
Kaalusime eri stsenaariumi, struktuurse tasakaalu ja nominaalse tasakaalu valikuid.
Eelmine valitsus vaidles pikalt, millal tuleb eelarvetasakaal. Kas see valitsus plaanib sinna siis jõuda varem?
Kas ministriportfelle jagati? Ei, vastab Kaja Kallas, nendeni jõuame alles viimasel päeval.
Peamine kokkuhoiukoht ongi avaliku sektori eelarve.
Kaja Kallas: miinuse mahus kärpimine ei ole ühe aastaga muidugi reaalne.
Reps: Leidsime siin taskaalu: vaadata läbi püsikulusid, mis meil on, näiteks avaliku sektori lähetusi saaks teha eriti praegu, COVIDi ajal vähem, suunata raha IT-sse.
Kaja Kallas: teeme põhjaliku riigieelarve revisjoni, et leida kohti, kust kokku tõmmata, mida ühendada. Saab leida küll kokkuhoiu kohti.
Kas tasakaalus eelarve tähendab kärpeid?
Algavad küsimused.
Rohetransport ja uute rongide ostmine on samuti prioriteetne. Arutasime, kas elektriga või vesinikuga. Innovaatilised lahendused peaksid olema esil.
Kõigil põhisuundadel.
Taristu osas on 2+2 maanteed selged prioriteedid
Huvitav oli ka eelarve, nentisime, et võtame suuna, et laenud olnu ainult investeeringuteks.
Meil nagu polnudki vaja teineteist veenda selteemal.
Meil on majanduse elavdamisest väga väga ühine arusaam. Seda ka edasiminekul rohe, digi ja targa majanduse suunas.
Mailis Reps: märksõnad on kõik kenasti välja toodud, oli väga huvitav arutelupäev.
Maksude osas on meil samuti selged erimeelsused. Leppisime kokku, et kuna on kriisi aastad, siis selle koalitsiooni ajal me makse ei muuda. Saabub maksurahu.
Liigume tasakaaluse eelarve poole, ehkki miinust ei saa ühe päevaga kaotada.
Rahanduses olid kõige suuremad vaidlused.
On oluline märkida, et välismaalaste seadusega me kindlasti edasi ei lähe.
Ärikeskkonna osas teeme pingutusi, et Eestisse meelitada investeeringuid, tegeleme tööjõu kättesaadavusega.
Käivitame ka programmi, et aidati ettevõtjail jõuda baasteadustest innovatsionini.
Kiirendame ka RB protsessi, läheme edasi Tallinn Helsingi tunneliga.
Kaja Kallas: praegu on kõige oluilisem, kui inimesed peavad õppima ja töötama kodudes, siis on vaja kiiremat internetti .
https://epl.delfi.ee/arvamus/paevaanaluus-nii-madalalt-lennates-laseb-kaja-kallas-kriisil-lihtsalt-raisku-minna?id=92271585