Debatil uuritakse, kuidas saab Tallinna Ülikoolist tõeliselt jätkusuutlikult arenev teadus- ja õppeasutus, kõne alla võetakse ka küsimused, kuidas toetab ülikool üliõpilase kujunemist ennastjuhtivaks õppuriks ning millised väljavaated on Eestis edaspidi rahvusvahelistel üliõpilastel.

Mõlemad kandidaadid töötavad Tallinna Ülikoolis. Katrin Niglas on juba teist ametiaega teadusprorektor, Tõnu Viik aga juhtis viis aastat TLÜ humanitaarteaduste instituuti ning on praegu ametilt teenekas filosoofiaprofessor.

Otsuse, kummast kandidaadist saab järgmiseks viieks aastaks Tallinna Ülikooli rektor, teeb valimiskogu 1. veebruaril 2021.

Tallinna Ülikooli rektori valimiste kohta leiab rohkem infot: tlu.ee/rektorivalimine