Ööpäevaga tehti 5645 koroonatesti, millest positiivsed olid 415 ehk positiivsete testide osakaal oli seega ligi 7,4 protsenti. 415 on ühe võrra enam kui varaseim Eesti kõrgeim nakatumise ööpäevane tuvastamine - 19. novembril teatas terviseamet 414 nakatumisest,

Ööpäevaga suri kaks koroonaviiruse saanud inimest, Eestis on alates pandeemia algusest koroonaviirus nõudnud 99 inimese elu.

Haiglates on koroonaviirusega praegu ravil 183 inimest, mis on samuti kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest.


26. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 183 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on seitse patsienti. Koju saadeti 14 inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati möödunud ööpäeva jooksul kokku 37.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusesse nakatunud inimest: 77-aastane naine ja 88-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 99 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 718 COVID-19 haigusjuhtumit 701 inimesega.

26. novembri seisuga on tervenenud 6497 inimest. Neist 4977 inimese (76,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1520 inimese (23,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

415 nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5645 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 415 ehk 7,4% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 233 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 101 uut ning Tartumaale lisandus 32 uut positiivset testi tulemust. Lääne-Virumaale lisandus kuus uut nakatunut ning Põlva- ja Raplamaale viis. Lääne-, Pärnu-, Viljandi- ja Võrumaale lisandus neli uut ning Jõgevamaale lisandus kolm uut nakatunut. Saare- ja Valgamaale lisandus kaks uut nakatunut ning Järvamaale lisandus üks uus nakatunu. Üheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 305,95 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,5%.

Ööpäeva jooksul Harju-, Järva- ja Raplamaale laekunud kaheksal juhul nakatuti perekonnas, ühel juhul töökohas ja ühel juhul tuttava kaudu. Viie nakatunu nakkusallikas on teadmata ja ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

23.-25. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 102 juhul oli nakatumise põhjus kontakt nakatunud pereliikmega, 77 juhul sai inimene viiruse tuttavalt. 41 juhul nakatus inimene töökohal. Välismaalt toodi viirus sisse kaheksal juhul: Rootsist, Itaaliast, Ameerika Ühendriikidest ja kolmel juhul Soomest ning kahel juhul Venemaa Föderatsioonist. 141 juhtumi nakkusallikas jäi selgusetuks, 86 juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 15 500 inimese, kellest 2144 on nakatunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 26 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, töökoha koldeid on kokku kaheksa, ürituste koldeid on kokku kaks ja tutvusringkonna koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Täna ida regionaalosakonnale laekunud 107 juhtumi asjaolud on selgitamisel.

25. novembril Ida-Virumaale laekunud nakkusjuhtudest 28 juhul sai inimene viiruse tervishoiuasutuses, 10 juhul pereliikmelt ning 10 juhul nakatus inimene töökohas. Viiel juhul nakatuti hoolekandeasutuses, kahel juhul koolis ning kahel juhul tuttavate kaudu. Lääne-Virumaale 25. novembril lisandunud juhtumitest kahel korral saadi nakkus pereliikmelt, ühel juhul töökohalt ning ühel juhul tervishoiuasutusest.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 17 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku neli: üks Narvas, üks Sillamäel, üks Jõhvis ja üks Tapal. Narvas on kaks asutuse kollet ning tervishoiuasutuse kolle. Sillamäel on huvitegevuse kolle. Viru Vangla koldes on 250 inimest, Kohtla-Järve tervishoiuasutuse koldes on 92 inimest, Narva jäähoki koldes on 76 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 5100 inimest, kellest nakatunud on 939.

Tartumaale lisandunud viis nakatunut said viiruse töökohalt, kolmel juhul nakatus inimene perekonnas. Võrumaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse huvitegevuse käigus, kolmel juhul saadi viirus pereliikmelt ning ühel juhul töökohalt. Jõgevamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse töökohalt. Põlvamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt. Valgamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt, kaks nakatunut said viiruse tuttavalt. Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt.

Ülejäänud lõuna regiooni laekunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel.

25. novembril Tartumaale lisandunud 15 nakatunu nakkusallikas on teadmata, kaheksa nakatunut said viiruse töökohalt, kaheksa haiget said viiruse pereliikmelt, kolm nakatunut said viiruse õppeasutusest, kaks tuttavalt, üks sõbralt ja üks juhtum on sisse toodud Venemaalt. Võrumaale lisandunud ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt, üks nakatus sõpruskonnas ning üks nakatus töökohal. Jõgevamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse pereliikmelt. Põlvamaale lisandunud neli nakatunut said viiruse hoolekandeasutusest, kahel juhul on nakkusallikas teadmata ning üks nakatus perekonnas. Valgamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt, üks sõbralt, üks töökohalt ja ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4500 inimese, kellest 504 on nakatunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üheksa aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldeid on kaks: ühes on 12 inimest ja teises kaheksa, hobikoldes on 18 inimest. Õppeasutuse koldeid on kolm: esimeses õppeasutuse koldes 11 inimest, teises õppeasutuse koldes on üheksa inimest ning kolmandas kuus inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 nakatunut.

Pärnumaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse pereliikmelt, üks nakatus töökohal ja ühe nakkusallikas on selgitamisel. Kaks Läänemaale lisandunud nakatunut said viiruse pereliikmelt.

Ülejäänud lääne regiooni lisandunud nakatunute asjaolud on selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest 197 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üks 11 nakatunuga Pärnumaa kooli kolle, teine koolikolle on seitsme nakatunuga ning hooldekodu kolle, kus on 14 nakatunut. Läänemaal on jälgimisel ettevõtte kolle, kus on kuus nakatunut. Lisaks on lääne regiooni jälgimisel üks Tallinnas asuv ettevõtte kolle, kus on viis haiget.