Valitsus on otsustanud 2021. aasta aprillis läbi viia rahvahääletuse, kus küsitakse, kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks. Tegemist on esimese korraga, kui rahvahääletuse küsimuses küsitakse inimeste arvamust koalitsioonipartnerite poolt kokku lepitud sõnastuses.

Esiteks paluti inimestel öelda, kas nad osaleksid sellel rahvahääletusel ning kui vastus oli „Jah“, siis küsiti lisaks, kuidas nad hääletaksid. Antud teemal küsitakse inimeste arvamust kord kuus kuni rahvahääletuse toimumiseni.

Rahvahääletusel osalemise kohta küsiti: Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahvahääletus küsimuses: “Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?”, kas Teie osaleksite hääletusel? Rahvahääletusel osaleks 75% vastajatest, 18% ei osaleks ning 7% vastas “Ei oska öelda”.

Kui vastaja ütles osalemise kohta “Jah”, siis küsiti veel järgmine küsimus: Kuidas Teie vastaksite sellel rahvahääletusel küsimusele: “Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?” 63% vastaks küsimusele “Jah” ning 37% vastaks “Ei”.

Seisukohad rahvahääletuse küsimuses eristavad selgelt koalitsioonierakondade toetajaid, kellest enamus vastaks küsimusele “Jah”, opositsioonierakondade ja Eesti 200 toetajatest, kellest enamus vastaks küsimusele “Ei”.

EKRE toetajatest vastaks rahvahääletusel “Jah” 94% ning “Ei” 6%. Keskerakonna toetajatest “Jah” 86% ning “Ei” 14%. Isamaa toetajatest “Jah” 65% ning “Ei” 36%. Reformierakonna toetajatest “Jah” 38% ning “Ei” 62%. SDE toetajatest “Jah” 34% ning “Ei” 66%. Ja Eesti 200 toetajatest “Jah” 32% ning “Ei” 68%

Ühtlasi tuleb välja erinevus ka näiteks lasteta ja lastega vastajate vahel. Vastajatest, kellel ei ole lapsi, ütleks rahvahääletusel 44,5% “Jah” ning 55,5% “Ei”. Ühe või kahe lapsega vastajatest ütleks 68% “Jah” ning 32% “Ei”. Kolme ja enama lapsega vastajatest ütleks 71% “Jah” ning 29% “Ei”.

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse MTÜ Ühiskonnateaduste Instituut tellimusel 17. novembrist - 23. novembrini ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.