Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid analüüsitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 91 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kümme ja Tartumaale kaheksa nakatunut. Raplamaale ja Viljandimaale lisandus kaks positiivset analüüsitulemust. Hiiumaale, Järvamaale, Läänemaale, Lääne-Virumaale, Pärnumaale, Põlvamaale, Valgamaale lisandus üks positiivne tulemus. Kaheksal positiivse analüüsitulemuse saanul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 143,8 ja positiivsete tulemuste osakaal kõigist analüüsitulemustest on 6,7%.

Harjumaa 91 uuest juhtumist 72 on Tallinnas. Nelja Põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjus varasem kontakt haigega. Kolmel juhul toodi haigus sisse Taanist ja Küproselt. Kahel juhul on nakkuse päritolu teadmata, ülejäänutel on päritolu täpsustamisel.

9.11 täpsustatud info: 49 juhtumi nakatumise päritolu oli varasem kontakt haigega ning seitsme juhtumi puhul toodi haigus sisse Venemaalt, Inglismaalt, Küproselt, Saksamaalt, Leedust, Šveitsist ja Belgiast. Nelja juhtumi nakkuse päritolu on teadmata, 38 juhtumi puhul seda veel täpsustatakse.

Põhja regionaalosakonna jälgimise all on ligi 9000 inimest, kellest 1054 on haigestunud. Kokku saab Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Koolikoldeid on neli kokku 23 inimesega, lasteaiakoldeid on üks kokku viie inimesega, töökohakoldeid on seitse kokku 116 inimesega, ürituste koldeid on kolm kokku 28 inimesega ja muu kontakti koldeid on kuus kokku 49 inimesega. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle 65 inimesega, haiglakolle 18 inimesega ja Tallinna vangla kolle kümne inimesega.

Ööpäevaga lisandus kolm positiivset analüüsitulemust Viru vangla koldesse - üks isik Lääne-Virumaa elukohaga, üks isik Ida-Virumaa elukohaga ja üks isik anti üle Põhja regionaalosakonnalt (rahvastikuregistrijärgne elukoht Harjumaal).

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest kolme puhul nakatuti pereringis, kahel juhul tuttavate kaudu, kahel juhul huviringis, ühel juhul tööl, ühel juhul trennis ja ühel juhul saadi nakkus koolis.

Ida regiooni tööpiirkonnas on kümme aktiivset kollet: Sillamäe esimese koolikoldega on seotud 38 ja Sillamäe teise koolikoldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaiakoldega on seotud seitse nakatumist. Narva-Jõesuu töökohakoldega on seotud kümme nakatumist. Viru vangla koldes on 206 inimest. Kohtla-Järve koolikoldes on kuus inimest, Sillamäe töökohakoldes seitse inimest. Narva spordikoldes on 39 nakatunut. Täna hommikust lisandub Narva töökohakolle seitsme inimesega.

Ida regionaalosakonna jälgimise all on ligi 3000 inimest, kellest haigestunud on 460.

Tartumaale lisandunud ühe juhtumi puhul nakatuti perekontakti kaudu ja teisel juhul kandus nakkus edasi töökontakti kaudu. Kahe Tartumaa nakatumisjuhtumi asjaolud on teada, ülejäänud selgitamisel. Viljandimaa ja Põlvamaa juhtumite nakkusallikas on teadmata ning Valgamaa juhtumi nakatumise asjaolusid veel täpsustatakse. Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on üle 900 inimese, kellest 169 on haigestunud (haigestunute arv sisaldab ka Põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimise all on üks aktiivne kolle, milleks on 34 inimesega hooldekodukolle.

Hiiumaale, Läänemaale ja Pärnumaale lisandunud nakatunud said viiruse tööalaste kontaktide kaudu.

Lääne regionaalosakonna jälgimise all on üle 650 inimese, kellest 98 on haigestunud. Lääne regionaalosakond jälgib kolme kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 13 inimest ja teises üritusekoldes seitse ja perekoldes kuus.

Haiglaravi vajab 63 inimest

10. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 63 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis patsienti. Koju saadeti kokku viis inimest ja uusi juhte avati kokku üheksa. Üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 76 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 586 COVID-19 haigusjuhtumit 571 inimesega.

10. novembri seisuga on tervenenud 4219 inimest. Neist 3047 inimese (72,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1172 inimese (27,8%) puhul on positiivsest analüüsitulemusest möödunud üle 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 283 000 esmast analüüsi, nendest 6376 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonaproovide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Koroonaviiruse levik kasvab Eestis iga päevaga

Eestis on püsiv riigisisene levik. Kasvab ka nende juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige teeb murelikuks koroonaviiruse levik Harjumaal ja Tallinnas.

Anna proov esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.

Kutsume tööandjaid üles võimaldama töötajatele kaugtöö tegemist, et vähendada kontaktide hulka töökohal. Nakkuse leviku piiramine asutustes on hädavajalik.

Hangi infot usaldusväärsest allikast. Kutsume inimesi üles jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mida need allikad on kinnitanud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee, terviseamet.ee ja telefoninumbril 1247.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ja riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 178 686 korda. Rakenduses on end haigeks märgitud 295 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on praegu 158.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise prooviandmise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Lisaks on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja proovivõtupunktide asukohakoordinaate jne.

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki lehelt.

Terviseamet