EKRE-le kuuluv keskkonnaministri ametikoht jääb vabaks, kuna sel nädalal andis tervislikel põhjustel peaministrile lahkumisavalduse Rene Kokk.

Neljapäeval tuli välja, et EKRE on Kokale juba asenduse leidnud - Helme oli teinud vastava pakkumise oma nõunikule Rain Eplerile rahandusministeeriumist.

Epler kinnitas Delfile, et on sellise pakkumise saanud, kuid kandidaate olevat tema teada veelgi.

Epler rääkis, et ministeeriumis vajaks ennekõike tegelemist metsandusega seotud teemad, mis praegu väga kuum on.

"Suurema raamistiku võtmes on ka Euroopas väga palju algatusi, mis puudutavad rohe-, ja keskkonnateemasid. Euroopast tulnud initsiatiivid ja nendele reageerimine, nendega Eestis toimetamine. Eks need ole suured teemad täna keskkonnaministeeriumi laual. Aga laskem ajal minna - laupäeval on volikogu ja kui tõesti läheb nii, et mina saan ministriks, siis tuleb võtta see aeg, et ka ministeeriumi rahvaga rääkida. See teemade ring on tegelikult laiem," ütles Epler.

Viide valitsustülile

Erakonna esimees Martin Helme ütles kõnes, et EKRE töötab plaaniga, et tegemist on valitsusega, mis töötab valimistest valimisteni. Edasi kõneles Helme partei saavutustest. "Üks suur edu, mida võime ka valijatele öelda: me ei ole võimul mugandunud. Me pole võtnud anuma kuju, kuhu me valatud. Me kujundame seda anumat ise," märkis ta. Lisaks muudab EKRE Helme sõnutsi suunda, kuhu Eesti ühiskond liigub. "Kellelgi pole kahtlust, et suuname ühiskonda sellele rajale, millel on Eesti ühiskonna vaikiv heakskiit," ütles Helme ning kritiseeris progressiivset avalikkust, opositsiooni ning meediat.

Helme kõneles, et erakond näljutab "ideoloogilisi radikaale", kes tahavad ühiskonda lõhkuda. Lisaks rõhutas ta, et mõne erakonna puhul pääsetakse valitsusse, aga ei olda võimul. "Meie oleme võimul!".

Helme ei jätnud kõnelemata valitsustülist, mis lõppes abielureferendumi tõstmisega kevadeks ning tortidega Helir-Valdor Seedri ja Martin Helme laudadel. Erakonna juhi sõnutsi oli tüli põhjus väga selge: ühte koalitsioonilepingupunkti taheti ära jätta. "Hakati ühiskonnas rääkima, et nüüd ei saa referendumit teha," kõneles Helme. Perekonna ja otsedemokraatiaga seotud teemad on tema hinnangul ühed kõige olulisemad.

"Meie jaoks poleks olnud põhjust koalitsioonis jätkata, kui referendum oleks ära jäetud," märkis Helme. Ta rõhutas, et EKRE ei tagane väärtusküsimustest. "Erakonnana oleme katalüsaator Eesti ühiskonnas. Lahendame ära terve hulga ühiskondlikke umbsõlmesid ja paljastame radikaalid ja nende vale," lisas Helme. Parteijuht nentis, et kui tulevad pahandused, siis nad on valmis nendega tegelema.

Lisaks nahutas Helme sotse, reformareid ning Eesti 200 liikmeid väites, et nemad seisavad normaalsuse vastu. Siiski süstis Helme liikmetesse julgust, et praeguses poliitilises seisus on nende positsioon tugev ja hea.

Kandidaat kinnitati

EKRE andis pressiteate vahendusel teada, et erakond kinnitas keskkonnaministri kandidaadiks Rain Epleri. „Metsanduse arengkava koostamisel osalevad mitmed huvigrupid, kellel on erinev nägemus meie metsade mõistlikust majandamisest. Asun tööle selle nimel, et erimeelsustele vaatamata osapooli rahuldava kokkuleppeni jõuda,“ ütles Epler.

Epler peab oluliseks üle-euroopalise roheleppega seoses luua võimalusi meie ettevõtjatele ning hoida bürokraatia minimaalsena. Samuti peab Epler oluliseks hoogustada debatti tuumaelektrijaama vajalikkuse ja võimaluste üle. „Meie riigi energiajulgeoleku huvides on oluline aktiivselt tegelda põlevkivi- ja taastuvenergiale alternatiivide otsimisega. Uute energialiikidega seonduvad küsimused tuleb ühiskonnas põhjalikult läbi arutada,“ ütles Epler.

Varem on Epler töötanud kindlustusfirmades AON ja RSA ning Swedbanki kindlustusseltsis. Eplerile kuulub Pühajõe pruulikoda OÜ ja arvutialaseid konsultatsioone pakkuv Kolmejalgne mündiga konn OÜ.

Epler on Riigimetsa Majandamise Keskuse, Kredexi ja EAS-i nõukogu liige. Ta on õppinud Tartu ülikoolis juhtimist ja välismajandust ning Eesti IT Kolledžis infosüsteemide analüüsi.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.

Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.