Esiteks eraldati välisministeeriumile valitsuse reservist 50 000 eurot Tšehhi Vabariigi abistamiseks.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel on 3. novembri seisuga COVID-19 14-päevast nakatumiskordajat arvestades Tšehhi Belgia järel Euroopas teisel kohal. 14-päeva 100 000 elaniku kohta nakatumisnäitaja on Tšehhis 1586,3. Selline viiruse leviku tase paneb erakordselt suure koormuse kohalikule tervishoiusüsteemile, mille leevendamiseks on riik esitanud mitmeid abipalveid.

Kuigi Tšehhi abipalvete sisule täpselt vastava abi pakkumiseks on Eesti võimekus ja võimalused väga piiratud, peab Eesti äärmiselt oluliseks pakkuda kiireloomuliselt Tšehhi Vabariigile väga keerulise ja raske kriisiolukorra lahendamisel oma toetust.

Teiseks otsustati valitsuse reservist eraldada justiitsministeeriumile 100 000 eurot 2020. aastal õigusnõustamise toetamisega kaasnevate kulude katteks.