Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 32 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 12 ja Saaremaale üks. Kaheksal positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 37,02.

Tallinna lisandus 29 uut nakatunut. Harjumaa juhtumite puhul on neljal juhul tegemist varasema haigestunu lähikontaktsetega. Ühel puhul toodi viirus sisse Venemaalt. ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada üheksat kollet, esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Perekonnakoldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus inimest, neljandas töökoha koldes on üheksa nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Teises kooli koldes on viis haigestunut. Eile lisandunud peokoldes, kus on 10 inimest.

Põhja regionaalosakonna on jälgimisel üle 1600 inimese inimest, kellest 274 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 12 juhust neli on seotud nakatumisega pereringis, kahel juhul sai nakatunu viiruse koolist ja kahel juhul lasteaiast. Ühel juhul leidis nakatumine aset töökohal, ühel juhul hooldekodus ning üks haigusjuht toodi sisse Euroopa Liidu riigist. Ühe nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 670 inimese, kellest on haigestunud 116.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 372 inimest, kellest 57 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 100 inimese, kellest 18 on haigestunud.

Rahvastikuregistri andmetel lisandus üks uus koroonajuhtum ka Saaremaale, nakatumise asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 100 inimese, kellest 18 on positiivset.

Statistikas kaks surma juures

23. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 30 koroonaviirusega patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti kolm inimest ning üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi koroonaviiruse haigusjuhtumeid avati kaks (üks inimene sisestati tagantjärgi).Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Surmastatistikasse lisandusid 59-aastane mees ja 82-aastane naine, kes surid 17. ja 18. oktoober oma kodudes ning kellel surmajärgselt tuvastati koroonaviirus. Kokku on Eestis surnud 73 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 529 koroonaviiruse haigusjuhtumit 515 inimesega.

23. oktoobri seisuga on tervenenud 3 418 inimest. Neist 2 541 inimese (74,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 877 inimese puhul (25,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 249 000 esmase testi, nendest 4 300 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Valvsuse olulisus

Viiruse levik püsib stabiilsena, aga ärgem kaotagem valvsust, sest oht ei ole möödas. Eesti inimesed ja tervishoiusektor on teinud viirusega võitlemisel head tööd, kuid samal ajal on viiruse levik mujal riikides jätkuvalt hoogustumas. Kuna viiruse levik on Euroopas hoogustumas, ei saa ka meie valvsust kaotada.

Iga päev tuleb tõdeda, kuidas paljudes Euroopa riikides nakatunute arv järjest kasvab ning lööb ööpäevaseid rekordeid. Endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral. Kõigil reisilt naasnutel tuleb oma tervist tähelepanelikult jälgida. Iga inimese isiklik vastutus on jääda haigena koju ja nakkust mitte levitada.