Koalitsioonierakondade juhid kiitsid, kuidas kriis on muutnud võimuliitu tugevamaks ning nüüd mõistavad nad teineteist paremini. "Rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi," ütles Jüri Ratas. Ta lisas, et on olnud pingeline aeg, aga keerulises seisus on leitud ühisosa, kust edasi liikuda. "Minu jaoks on oluline seista eesti inimeste eest."

Ka ühisavaldus keskendub sellele, et Eestimaa inimestesse tuleb suhtuda austusega, lisaks rõhutati pidama väitlusi väärikalt. Martin Helme nentis, et maailmavaatelised vaidlused kipuvad olema kõige ägedamad, kuid need viisid koalitsiooni lähemale üksteisemõistmisele.

Kõik poliitikud rõhutasid, kuidas praegune valitsus on Eestile parim. Ratas ei hoidnud häid sõnu tagasi ning kiitis kõiki koalitsioonierakondi, ka enda oma.

Kõige sisulisem väide, mis pressikonverentsilt selgus, oli siiski tõik, et rahvahääletus abielu mõiste üle toimub 2021. aasta kevadel. Varasemalt kritiseerisid eriti keskerakondlased rahvahääletust, kuna see oleks kokku langenud KOV-valimistega.

Koalitsioonierakondade juhid tegid ühisavalduse, mille avaldame täismahus:

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna esimeeste ühisavaldus

22.10.2020, Tallinn

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 45 kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. See õigus lõpeb seal, kus algavad teiste inimeste õigused ja vabadused, nende tervis, au ning hea nimi.

Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, Eesti inimeste ja riigi jaoks olulistele väärtustele ning kolme erakonna sõlmitud koalitsioonilepingule peame arendama demokraatlikku õigusriiki, kus ühiskonnas on tagatud inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused; kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kus igaühel on võimalus ennast teostada.

Samadest põhimõtetest lähtume riigielu küsimusena rahvahääletuse läbiviimisel abielu mõiste üle. Rahvahääletust saab läbi viia ainult ühisosa otsivalt, rahumeelselt ning provotseerimata ühtegi ühiskonnagruppi. Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata. Valitsuskoalitsioon seisab ühemõtteliselt viha õhutamise vastu. Soovime kampaaniat läbi viia keskendudes sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele, vältides solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist. Austades erinevaid arvamusi, kutsume üles nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikuid, meediat ja erinevaid huvigruppe tunnetama oma vastutust ning pidama väitlusi väärikalt.

Rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel lähtudes ühisavalduses välja toodud põhimõtetest ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja põhiseaduslike väärtustega.

Valitsuskriis

Laupäevast saadik on Keskerakonna ja EKRE poliitikud lahendanud omavahelist tüli Mart Helme sõnavõtu tõttu Deutsche Welles. Täna keskpäeva kandis kogunesid riigikogus Keskerakonna ja EKRE fraktsioon, lisaks kõneles ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oma erakonnaga, kuhu konflikt arenenud on ning mis lahendused võimalikud on.

Kuigi erakonnad kohtusid eile omavahel, et probleemile lahendus leida, ei õnnestunud see teps mitte. Küll aga esinesid erakondade juhid pigem leebete sõnumitega, keegi resoluutselt enda seisukoha juurde ei jäänud. Ka peaminister Jüri Ratas rõhutas, et olukorra lahendamiseks tuleb kõigil kompromisse teha.

Valitsustüli
Pressikonverents lõppes.
Ratas lisas, et suhted Rootsi ja Eesti vahel on head ja töised. 
Jüri Ratas: "Ma arvan, et Eesti on see riik, kus kõik inimesed saavad elada. Eesti on parim koht, kus elada."
Kas Helme usaldus peaministrisse on taastunud? "Me pole sõna-sõnalt öelnud, et ei usalda, aga jah, praegu usaldus on taastunud."
Helme lisas, et võib kindel olla, et kokkulepitu peab, see tähendab, et edaspidi peetakse viisakat, tsiviliseeritud diskussiooni. 
Martin Helme: "Üks valitsuse õnnistus on tänane opositsioon."
Seeder kiidab, et paremaid valikuid Eesti riigi jaoks praegusest koalitsioonist pole. 
Peaministrilt uuritakse, kui optimistlik saab olla ühisdeklaratsiooni osas. "Kui see on kokku lepitud, siis on kokku lepitud," ütles Ratas. Seeder väitis, et on optimist ja usub inimeste arenemisvõimesse. 
Jüri Ratas kõneleb sõnavabadusest ning õigusest enda veendumusi levitada. "Ideede ja põhimõtete üle peabki diskussioon käima, aga seda peab tegema tsiviliseeritud, nagu oleme siia kirja pannud," ütles Ratas. 
Tv3 uuris peaministrilt, et kas deklaratsioon tähendab, et kõigil poliitikutel on ilma karistust kartmata võimalik oma veendumusi levitada. 
Martin Helme kritiseerib meediat ega vasta selgelt, kas tema isa intervjuu DWle oli viga või mitte. 
Milles see kriis seisnes? Jüri Ratas selgitas, et kriis eskaleerus pärast peaministri väidet, et kedagi ei tohi diskrimineerida. "Siseminister ütles, et ta ei ole kunagi nii mõelnud," viitas Ratas seksuaalvähemuste suunal tehtud kommentaaridele. 
Ühisavalduses seisab: "Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu." Ühisavalduses pole välja toodud seksuaalvähemusi. Ratas ja Helme ütlesid, et see punkt hõlmab siiski kogu ühiskonda. 
Jüri Ratas ütles, et sõnastus on kokku lepitud ja kaalutlus on see, et saab fokusseerida rahvahääletusele ja sügisel KOV-valimistele. Oluline on märkida, et nn hallipassimehed rahvahääletusel ei saa osaleda. 
TV3: abielu rahvaküsitlus tuuakse nüüd ettepoole, mis kaalutlusel ja mis sõnastusega?
Erakonna esimehed allkirjastavad ühisavalduse. 
Ka Ratas kiidab koalitsiooni, tänab EKREt ja Isamaad ja ka enda erakonda. 
EKRE sai enda tahtmise: rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel. 
"Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse," loeb Ratas ühisavaldust ette. 
Jüri Ratas loeb ette ühisavalduse. Seni pole keegi veel vabandanud seksuaalvähemuste ees Mart Helme Deutsche Welle intervjuu valguses. 
Seeder tänas koalitsioonipartnereid, et nad kriisist välja tulid. "Kindlasti tulime kogenenumana välja," märkis Seeder ja kordas eelkõnelejate sõnu, kuidas kõik mõistavad nüüd teineteist paremini. 
Helme tituleeris opositsiooni kriitika võltsnarratiiviks. "Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaaž."
"Mul ei ole kunagi olnud kahtlust, et tänane koalitsioon on parim valitsus Eestile," sõnas Martin Helme. 
Helme: "Maailmavaatelised vaidlused on tihtilugu kõige ägedamad vaidlused." Ta lisas, et viimastel päevadel on vaidlusi tulnud pidada ja on viinud lähemale üksteisemõistmisele ja lugupidamisele. 
"See on hea seis sellele koalitsioonile," lõpetas Ratas.
Ratas väitis, et koalitsioon töötab ja pidevalt tegeletakse teiste teemadega, näiteks koroonakriisi või tööhõivega. 
"Rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi," ütles Jüri Ratas. Ta lisas, et on olnud pingeline aeg, aga keerulises seisus on leitud ühisosa, kust edasi liikuda. "Minu jaoks on oluline seista eesti inimeste eest."
Jüri Ratas ja Martin Helme on kohal, nüüd liitus nendega ka Helir-Valdor Seeder. 
Just algas koalitsioonierakondade esimeeste pressikonverents. 
Isamaa juht Seeder kinnitas, et nüüd kohtub valitsus. Tõenäoliselt nõuab arutelu paar tundi, enne seda ei tasu uut infot loota ega oodata. 
Protestijatega suheldes ei selgunud siiski, kes see väidetav sõimaja täpselt oli. Kui nende väide peaks aga vett pidama, on Helme skandaali järel kohe järgmine konflikt juba ootamas arutamist.  https://www.facebook.com/jahvabadusele/posts/3187457348046911#w=
Sarnaselt EKREle ja Keskerakonnale istus aruteluks maha ka Isamaa erakond.
Erakonnast mandaat saadud, minnakse taas koalitsiooniga tüli lahendama. http://www.delfi.ee/article.php?id=91435750
Ka EKRE poliitikud kohtusid omavahel. Mis otsustati? Selle osas oldi kidakeelsed. 
Keskerakonna fraktsiooni liikmed käivad koosolekult sisse-välja. Ei paista, nagu oleks koosolek veel lõppenud. 
EKRE nõunik Aarne Mäe kinnitas, et ka EKRE fraktsiooni koosolek just lõppes, kuid rohkem kommentaare hetkel ta jagada ei saanud. Täpsemalt kommenteerivad erakondade juhid olukorda pressikonverentsil, mille kellaaeg pole veel paigas. 
Keskerakonna fraktsioon juba kogunes koosolekule. 
Valitsus jättis konflikti tõttu korralise pressikonverentsi ära.http://www.delfi.ee/article.php?id=91433619