"Võrdsus on Rootsi jaoks oluline," saab lugeda suursaatkonna ühismeediast. "Kõigil on samad õigused, võimalused ja kohustused olenemata seksuaalsest sättumusest, soost, etnilisest päritolust, usust, puude või vanusest.
Rootsi on viimastel aastakümnetel astunud olulisi samme tagamaks, et LGBT inimestel oleks samad õigused ja võimalused nagu kõigil teistel. Rootsi põhiseadusele on lisatud paragrahvid sooneutraalsete abielude kohta (2009), LGBT adopteerimisõigused (2003), lesbide viljastamisõigused (2005) ning paragrahvid seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimis vastu (2011)."