Peaminister Jüri Ratas avaldas täna ühismeedias pöördumise, kus nimetas Mart Helme väljaütlemisi samasooliste paaride ja liberaalsete väärtustega inimeste kohta taunimisväärseks. Delfi avaldab pöördumise täies mahus.

"Loen, et Sa ütlesid Deutsche Welle ajakirjanikule, et Sa ei vaata osade Eesti inimeste peale viisakalt või teed seda koguni ebasõbralikult. Lähtudes selles vaid nende seksuaalsest orientatsioonist. Keskerakond moodustas koalitsiooni, kus me leppisime kokku teistsugustes väärtushinnangutes.

Keskerakonna väärtushinnangud algavad kindlasti Eesti Vabariigi põhiseadusest, mis ütleb üheselt, et kõik meie inimesed on seaduse ees võrdsed. Mitte kedagi neist ei tohi diskrimineerida ning samuti on seadusega keelatud diskrimineerimist või vihkamist õhutada. Eesti Vabariik ei hinda ühtegi Eestimaa inimest lähtudes tema seksuaalsest orientatsioonist ning see ei tohi mõjutada meie riigi või valitsuse suhtumist temasse.

Keskerakonna väärtused on kirjas ka meie ühiselt allakirjutatud koalitsioonilepingus. Oleme koos kokku leppinud, et esindame kõiki Eestimaa inimesi ning edendame hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Me oleme ühiselt lubanud taunida ühiskonda lõhestavat retoorikat. Sinu vastused ajakirjanikule on kõike seda arvestades üheselt taunimisväärsed.

Eesti Vabariigi valitsuse liikmete kohustus on töötada, et kõik meie inimesed elaksid iga päev kasvõi natukene paremini kui eile ning eesti rahvas, kultuur, keel ja riik kestaksid läbi aegade. Seda ei saavuta karmide sõnade või ebasõbralikkusega, vaid mõistmise, koostöö ja lahkusega."

Delfi võttis ka ühendust Jüri Ratasega, et pärida, mis saab edasi? Kas Ratas palub Mart Helmel tagasi astuda? Hetkel Brüsselis Euroopa ülemkogul viibiv Ratas lubas mõne aja pärast rohkem selgitada.

Mida Helme ütles?

Deutsche Welle küsis intervjuus siseminister Mart Helmelt, miks on abielu määratlemine põhiseaduses EKRE jaoks nii tähtis.

„Me oleme selle poolt, et määratleda seadusadluses selgelt ja ühemõtteliselt: abielu on ühe naise ja ühe mehe vahel ja kõik. Kui see teile ei meeldi, siis tühistagem kooseluseadus. Seda ei ole nad valmis tegema, mis tähendab seda, et meie referendum on vajalik. Me tahame, et riik säiliks ja see ei saa säilida ilma laste ja ilma moraalita,” lausus Helme

Deutsche Welle küsis, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle.

„Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt,” ütles Helme.

„Kas teie vaatate ebaviisakalt?” küsis Deutsche Welle.

„Mina vaatan tõesti ebasõbralikult,” vastas Helme.

„Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks,” märkis Deutsche Welle.

„See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat,” kuulutas Helme.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu:
Leian, et kõike, mida, vabandust väljenduse eest, sülg suhu toob, ei peaks intervjuus rääkima. Eriti veel minister.

Millise mulje jätab selline avaldus Eestimaast? Mina olen Eestit pidanud sõbralikuks ja hoolivaks riigiks, kus kõigil peaks olema hea elada. Mõistan kategooriliselt hukka Mart Helme väljaütlemise, kus ta soovitab teatud seksuaalse sättumusega inimestel meie hulgast ära minna.
Tegemist on Mart Helme isikliku seisukohaga.

Koalitsioonileping ütleb, et meie ühine eesmärk on esindada kõiki Eestimaa inimesi ning edendame sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna. Mart, tuletan meelde, et koalitsioonilepingul on ka Sinu allkiri.
Ka põhiseaduse § 12 sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav.

Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

Meil kõigil, selgelt ja üheselt ka poliitikutel, tuleb pingutada, et ühiskonnas oleksid võrdsed võimalused igal Eestimaa inimesel. Seda sõltumata soost, sünnikohast, emakeelest, sotsiaalsest taustast, puudest, nahavärvist, vanusest, seksuaalsest sättumusest või mistahes muudest tunnustest. Kõik me oleme seaduse ees võrdsed. Hoolivus liidab!
Tanel Kiik: Mart Helmel pole õigust ega õigustust
Eesti Vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Meie riigi põhiseaduses on selgelt kirja pandud, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu, see tähendab ka seksuaalse sättumuse tõttu.
Deutsche Wellele antud intervjuus võtab Mart Helme seksuaalvähemusi rünnates sõna justkui kõigi heteroseksuaalsete inimeste ja perekondade nimel. Tal pole selleks mingit õigust ega õigustust. Tegelikult elavad Eestis mõistlikud ja heatahtlikud inimesed, kes jagavad euroopalikke, mitte homofoobseid vaateid.
Meie seas elab erinevaid inimesi ja perekondi: heteroseksuaalseid, homoseksuaalseid, üksikvanemaga, kahe vanemaga, kärgperesid jpt. Igaühe õigus ja vabadus kooselu ning pere loomise üle ise otsustada on osa neist väärtustest, millele meie riik on rajatud. Mitte ükski poliitik ei tohi kunagi kasutada ministri võimupositsiooni ühegi ühiskonnagrupi taga kiusamiseks.