Linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks Tallinna linna deklaratsiooni seoses Eesti kandideerimisega Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asukohamaaks ja volitas linnapea Mihhail Kõlvartit linna nimel deklaratsioonile alla kirjutama.

Eesti kandideerib keskuse asukohamaaks, asutuse ruumid hakkaksid plaanide kohaselt asuma Tallinnas, Lennusadama ning eu-LISA agentuuri vahetus naabruses. Praegu asub see superarvutite, kõrgetasemelise tehnikapargi ja rahvusvahelise töötajaskonnaga tippkeskus Suurbritannias ning andmekeskus Itaalias. Seoses Brexitiga otsitakse asukohta uuele harukeskusele, mis hakkab tegelema Euroopa Liidu poolt rahastatavate teenuste (nagu näiteks kliima- välisõhu kvaliteedi ja hädaolukordade prognoosteenuste) osutamisega. Keskuses töötab ühtekokku 350 inimest 30 eri riigist.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et tegemist on äärmiselt olulise keskusega. “Keskuse oma riiki saamiseks konkureerivad mitmed liikmesriigid, sest tegemist on Euroopa ühe tipptasemel kompetentsikeskusega. Õigeaegsed ohuteavitused aitavad inimesi piisava ajavaruga evakueerida ning hoiavad tervist ja päästavad seega ka elusid. Ja seda vajatakse maailmas üha enam, sest kliimamuutuse tagajärjel sagenevad paraku ka ekstreemsed ilmaolud,“ sõnas Kõlvart. „Ent lisaks looks keskuse Eestisse ja Tallinnasse maabumine ka siia uusi töökohti. Seega, Tallinna linn toetab igati keskuse ehitamist ja selle teostumise toetamiseks oleme esitanud ka deklaratsiooni. Liiati kandideerime ka 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna tiitlile selleks, et rohepöördele veelgi suurem jõud anda.“

„Loodav keskus tooks Eestisse juhtivad kaugseire spetsialistid ning avaks ka Eesti teadlastele uusi koostöövõimalusi. Lisaks aitaks keskus elavdada kriisist räsitud turismi-, majutus- ja konverentsiteenuseid,“ kommenteeris Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Keskkonnaagentuur vastutab Eestis riiklikult keskkonnaandmete ja keskkonnaseisundi, sh Ilmaprognooside eest. Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (ECMWF) tegutseb nii teaduskeskuse kui 24/7 toimiva operatiivteenistusena, mille põhiülesandeks on liikmesriikidele keskpikkade, kuni 10-päevaste numbriliste ilmaprognooside tagamine. Lisaks haldab ECMWF maailma suurimat meteoroloogiliste andmete arhiivi, teeb kliima järel-analüüse, võimaldab liikmesriikidel kasutada oma superarvutusressursse.