Seni jookseb Eesti lennupiirangu piir arvust 25. Teisisõnu ei saa lennata riiki ega riigist, kus COVID-19 haigestunute määr on 14 päeva jooksul rohkem kui 25 inimest saja tuhande elaniku kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel toodud andmete põhjal 22 (k.a. Suurbritannia) riiki sellele kriteeriumile ei vasta. Küll aga on valitsus teinud erandi kuuele linnale: Varssavile, Kopenhaagenile, Frankfurtile, Riiale, Helsingile ja Londonile

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas ja välisminister Urmas Reinsalu aga väljendasid, et reegel on oma aja ära elanud ning seda peaks muutma.

Aas sõnas, et piirang sai loodud mõttega luua ühine Baltimaade reisikoridor ning sestap ka kokku leppida ühistes reisimise reeglitest. "Tänaseks on olukord kindlasti muutunud," tõdes majandusminister. Balti mulli ta sõnul enam ei ole ja valitsus jätkab arutelu lennupiirangute üle Eesti seisukohast. Läti ja Leedu on endistest lennupiirangutest praeguseks suures osas loobunud.

"Mina pean õigeks nende lennupiirangute üle arutada ja leida siis see koht, kas neid üldse rakendada või kui, siis millistel tingimustel," kommenteeris Aas.

Välisminister Urmas Reinsalu hinnangul oleks mõistlik taastada Balti mull, mille üks osa oleks ühised lennupiirangud.

"Kas neid üldse sellisel kujul kohandatakse või kohandatakse mingi kõrgema lävendi järgi - arvan, et praegu valitsuses on kaks teineteist tasakaalustavat dünaamikat," selgitas Reinsalu.

Ühe "dünaamikana" tõi ta välja küsimuse, et milliseid lisameetmeid peaks rakendama kõrge nakatumisnäitajaga riikidele. Ent sedagi silmas pidades tuleks Reinsalu sõnul olla ettevaatlik, et Eesti ise liigseid piiranguid kehtestades oma regioonis tasapisi ei isoleeruks muust maailmast.

Teine osa valitsuse kaalukeelest on aga meetmete leevendamine. "Arvan, et lennupiirangud on üks asi," sõnas Reinsalu. "Oleksin avatud pigem astuma siin pikemat sammu nagu Läti astus hiljuti. Koos Läti ja Leeduga me omal ajal need kokku leppisime. Leedu on neist suures osas loobunud, Läti on neist loobunud ka Euroopa liidu sees kehtestades keskmise Euroopa Liidu taseme - kuskil 100-90 kanti. Meil on ta jäänud 25 kanti. Igaühel eri mudel. Võiks ühise mudeli kokku leppida ja lävend võiks olla kõrgem," kommenteeris ta.