"Ühes Tallinna koolis on klass lapse koroonasse haigestumise tõttu distantsõppele saadetud, kuid mitte terve kool nagu juhtus kevadel. Need ongi olukorrad, mille jaoks on Tallinn ettevalmistusi teinud ja mille tõttu ennetusmeemetid rakendatakse," märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Ühtegi Tallinna kooli ennetavalt distantsõppele ei saadeta, koolidel on võimalus oma õpilaste ja õpetajate vajadusi arvestades asjakohaseid ennetusmeetmeid rakendada ning on ette valmistanud stsenaariumid, kui õpilaste või õpetajate hulgas tuleb haigusjuhtumeid."

Belobrovtsevi sõnul lahendati kevadel iga olukorda üksikjuhtumina, ent nüüd on koolid võimalikud stsenaariumid läbi arutanud ja kooliperel on juba ette teada, kuidas erinevates olukordades käitutakse. "Lastevanematel ega ka lastevanemate liidul ei ole vaja muretseda, sest koolid on koroonajuhtumiteks valmis, kuid lapsi ilma põhjuseta distantsõppele saata ei ole kavas," täpsustas abilinnapea.

Tallinna haridusamet on teinud koolidega koostöös ettevalmistusi, et COVID-19 levikut võimalikult tõhusalt tõkestada. Valmisoleku juurde kuulub haigustunnustega kooli jõudnud laste tuvastamine, selle jaoks termokaamerate soetamine ja vajaliku isoleerimisruumi ettevalmistamine jms. Õpetajad, eelkõige need, kes kuuluvad riskirühma, kasutavad kontakttundide andmisel isikukaitsevahenditena visiire. Koolides toimub tõhusam koristamine ja puutepindade desinfitseerimine.

Tallinna linnavalitsus otsustas eile, et linnasüsteem võtab järk-järgult kasutusele ennetusmeetmed. See tähendab muuhulgas isikukaitsevahendite kasutamist, siseruumis hajutamise põhimõtte rakendamist, distantsi hoidmist, tööruumide tõhusamat koristust, töökohtumiste ja koolituste veebipõhiseks viimist ja võimalusel töötajate kaugtööle suunamist.