„Eesti on huvitatud sellest, et meil säiliks maksimaalne liikumisvabadus Soomega,“ mainis välisminister Urmas Reinsalu enne kohtumist. „ Arutame kõige olulisema küsimusena koroonapiirangute mõju Eesti ja Soome vahelisele ning laiemalt Euroopa-sisesele liikumisele. Tähtis on otsida viiruse tõkestamiseks selliseid võimalusi, et ei peaks sulgema sisepiire.”

Üksmeelsus

Urmas Reinsalu rõhutas konverentsil, et Eesti ja Soome vahel olid suhted koroonakriisi aegu väga head.

"Erilised sidemed meie riikide vahel on unikaalsel moel lausa võimendunud," märkis Reinsalu.

Eesti välisminister näeb praegu võimalust vaadata edasi Eesti-Soome suhete tulevikuraamistiku suunas - kohtumisel Haavistoga arutati võimalust viia ellu uue raporti koostamine, mis sisaldaks värsket strateegilist visiooni kahe maa vahelise kahepoolse suhtluse jätkamiseks.

Soome välisminister Pekka Haavisto nõustus Reinsaluga, öeldes, et eelmine raport pärineb aastast 2008 ning vajab selgelt uuendamist - sidemed Eesti ja Soome vahel saavad sedasi veelgi tugevneda ja uusi vorme võtta.

Eesti välisminister sõnas, et juba enne koroonakriisi saadi tööle pandud mõningad projektid, mis aitasid tegelikult ka kriisi kergemini rahvusvaheliste suhete kontekstis üle elada - näiteks äriregistrite jagamine ja e-retseptide piirideülene andmevahetuse kohaldamine.

Ministrid on mõlemad seda meelt, et piirid tuleb hoida nii kaua lahti kui vähegi võimalik, võttes selle tarbeks kasutusele uusi meetmeid - näiteks on mõttes võimendada sõlmpunktides testimist.

Lepiti kokku, et kutsutakse kokku kahepoolne komisjon, mis otsib võimalusi turvalisuse ja usaldusväärsuse kasvatamiseks ning valvab pidevalt olukorda.

Reinsalu rõhutas, et Soome välisministrile sai selgeks tehtud Eesti koroonajuhtude faktid: kolded on maakonniti ning väga kindlates piirkondades, Terviseamet on jõudnud nakkustel silma peal hoida ning paljudes haldusüksustes on juhtumite arv endiselt 0.

Haavisto märkis, et Soome poolt oodatakse Põhjamaade-Balti riikide tulevast koostööd.

Soome välisminister sõnas konverentsil lisaks, et väisas just Leedut, kus kohtus nii oma ametivennaga kui ka Valgevene võimude eest paguluses oleva Svetlana Tihhanovskajaga. Viimane olnud rõhutanud vajadust rahvusvahelise kogukonna poolt abi saamiseks - Valgevene vajab opositsiooni ja võimulolijate vahel dialoogi, mis ei ole kerge tekkima.

„Pekka Haavisto kõneles oma kohtumisest Svjatlana Tsihhanovskajaga ja kinnitasime Eesti-Soome sarnased vaated Valgevenes toimuva kohta,“ tõdes ka Reinsalu. „Valgevene vajab uusi legitiimseid valimisi ning rahumeelsetel protestidel arreteeritud isikud tuleb kohe vabastada ning nende kallal vägivallatsejad vastutusele võtta.“

Muuhulgas arutasid ministrid ka regioonile olulisi algatusi: näiteks meretuuleparkide rajamist Läänemerel, samuti aktuaalseid Euroopa Liidu küsimusi. Globaalse välispoliitika osas oli kõne all ÜRO Julgeolekunõukoguga seotu.