„Mul on hea meel, et uued õpikud lõpuks õppijateni jõuavad. Distantsõppe periood tõi esile hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppematerjalide nappuse ja vähese kättesaadavuse, uued digiõpikud aitavad olukorda parandada,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Õpikud on mõeldud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele, aga sobivad kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe jõukohastamiseks, individuaalse õppekava alusel õppijatele ja muukeelsetele õpilastele.

Digiõpik on õpikut ja töövihikut ühendav õppematerjal, mis sisaldab tekste, harjutusi ja ülesandeid. Lisatud on õppevideoid ning põnevaid animatsioone erinevate teemade tutvustamiseks ja vajalike oskuste omandamiseks. Digiõppematerjalid sisaldavad harjutusmaterjali nii koolis ühiselt läbimiseks kui ka iseseisvaks tööks ning enesekontrolliks.

Uudseid digiõpikuid tutvustav koolitus ligi 100le õpetajale toimub täna, 28. augustil Tartus. Lisaks on koolide toetamiseks õppevara kasutusse võtul valminud ka digioskuste valikainekavad koos õppeprotsesside kirjeldustega ja digipädevusmudeli versioon lihtsustatud õppele.