"Olen valmis panustama oma aega ning energiat osakonna arengusse, eesmärgiga leida Keskerakonnale Viimsis enam toetajaid ja kõlapinda. Panustame oma programmiliste lubaduste elluviimisele ja võtame üheks prioriteediks koostöö Tallinna linnaga - seda eriti transpordi valdkonnas," ütles uus Keskerakonna Viimsi osakonna juht Annika Vaikla.

Tänavu maikuus Keskerakonda astunud Viimsi abivallavanem Annika Vaikla oli eelnevalt kolm aastat sotsiaaldemokraatide liige.