Jagame seisukohti täismahus.

1. Eesti riigi peaeesmärk COVID-19 toime tulemiseks on elada koos koroonaviirusega nii, et majandus ja inimeste elud võimalikult vähe mõjutatud oleksid ning meie meditsiinisüsteem ülekoormatud ei oleks. Oluline on, et lisaks koroonaviirusega patsientidele parima ravi tagamisele ei kannataks teiste haiguste ennetamine (sh. vaktsineerimised), varane avastamine ja ravi. TNK on arvamusel, et peame õppima elama uute reeglite järgi ja mitte piirangute hirmus. TNK toetab fokusseeritud ja lokaalset lähemist, ehk et probleemidega tegeldakse seal, kus need esinevad ning et üleriigilised piirangud on äärmuslik abinõu. Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline:

a. Kasutades laialdast testimist ja kontaktide jälgimist püüda varakult tuvastada ja isoleerida kõik nakatunud.

b. Kontaktsete ja nakkuskahtlaste isoleerimise parimaks meetodiks on kodune isolatsioon. TNK ei toeta üldist niinimetatud „koroonahotellide“ süsteemi, kuid need võivad teatud olukorras vajalikuks osutuda

c. Hospitaliseerimisele kuuluvad vaid haiged, kes oma seisundi tõttu vajavad haiglaravi. Kõik teised koroonaviirusesse nakatunud jäävad esialgu kodusele ravile ja nendega tegelevad perearstid.

d. TNK soovitab koroonaviirusega haigete kontsentreerumist teatud haiglatesse nii, et teised haiglad oleksid, vähemalt esialgu, koroonavabad. See võimaldab ühelt poolt suurendada koroonaviirusega haigete käsitlemise kogemust ja teisalt jätkata teiste haiget ravi ilma, et oleks pidev oht koroonaviiruse nakkuse levikuks

2. TNK toetab koolide/lasteaedade avamist kontaktõppeks. Senine kogemus koroonaviiruse esimesest 7 kuust on näidanud, et lapsed küll nakatuvad koroonaviirusesse, kuid põevad seda haigust kas kergelt või ilma sümptomiteta. Samuti on leibkondade uuringud näidanud, et lapsed nakatuvad pigem täiskasvanutelt kui vastupidi. TNK nendib, et lisaks haridusele on koolidel ka oluline roll laste tervise kaitsmisel ja haiguste ennetamisel – Eesti immuniseerimise kava on koolipõhine (uuringutega näidatud on see on kõige efektiivsem ja seda näitab ka Eesti kogemus), koolitoit on tervislik ning koolidel on ka oluline roll laste liikumisharjumuste kujundamisel.

Samuti toetame laste huvitegevuse (ennekõike sporditreeningud) jätkumist. TNK nendib, et igal koolil tuleks välja töötada plaan kuidas nakkuse levik minimaalseks viia; infektsioonhaiguste vältimise ja hügieeni reeglid peaksid jääma õppekavasse ka pärast koroonaviiruse pandeemia lõppu. Kuna väikelaste üksinda koju jätmine pole ohutu, siis toob algkoolide ja lasteaedade sulgemine enesega kaasa suure hulga tööjõu eemale jäämise tööturult. TNK soovitab kooli jõudmiseks võimalusel ühistransporti vältida.

3. TNK toetab maskide kandmist kui ühte meetodit koroonaviiruse nakkuse vältimisel. Samas TNK nendib, et maskide kandmine peaks olema rangelt soovitatav juhuks kui haiguse levik on laialdane (25 /100 000 viimase 7 päeva jooksul) ja siseruumides, kus füüsilise distantsi hoidmine pole võimalik, ning kombinatsioonis teiste infektsiooni vältimise meetoditega. Samuti on maskide kandmine igati õigustatud meditsiiniasutustes. TNK ei soovita maskide kandmist välitingimustes. TNK rõhutab, et kui maske kanda, siis tuleb seda teha reeglite kohaselt ja et maskid ei väldi haiguse levitamist haigussümptomitega isikute poolt. Haigena tuleb jääda koju.

4. TNK soovitab eristada eneseisolatsiooni, mille põhjuseks on kontakt või võimalik kontakt koroonaviirusesse nakatunuga, ja eneseisolatsiooni, mille põhjuseks on saabumine riskiriikidest (uusi juhtumeid >16/100 000 viimase 2 nädala jooksul). Esimesel juhul (kontakt või võimalik kontakt koroonaviirusesse nakatunuga), mil nakatumise risk on kõrgem, on vajalik 14-päevane kodune eneseisolatsioon ning testimine juhul kui ilmnevad haigussümptomid.

Teisel juhul (reisimine riskiriigist), mil nakatumise risk on väiksem, võib alternatiivina 14 päevasele isolatsioonile kasutada PCR testimist riiki saabumisel ja negatiivse testi korral testi kordamist seitsmendal kuni kümnendal päeval. Kuni esmase testi tulemuse saabumiseni kehtib eneseisolatsioon. Negatiivse PCR testi korral asendab eneseisolatsiooni „töö-kodu“ tüüpi liikumispiirangud ja samuti oma tervise väga hoolikas jälgimine kuni 14-päevani riiki saabumisest. Vahetult riiki saabumise järgse testimise peamiseks eesmärgiks on võimalikult vara tuvastada ja isoleerida eelsümptomaatilised ja minimaalsete sümptomitega haiged. TNK on teadlik, et alternatiivne soovitus põhineb pigem mõningate riikide kogemusel ja teadmisel, et suur enamus isikutest nakatub esimese 5-6 päeva jooksul pärast kontakti koroonaviirusesse nakatunuga, ja et 10 päeva jooksul nakatub 97,5%.

5. TNK ei toeta meelelahutuse ja hobitegevuse keelamist. Samas soovitab TNK endiselt, et meelahustus ja toitlustusasutustes ja –üritustel peaks osalemine olema registreeritud ja kontaktandmed kogutud nii, et vajadusel on terviseametil kerge kontaktseid tuvastada. Eristada tuleb ka üritusi, kus vaatajate osalemine on passiivne (nt. teatrietendused, sümfoonia kontserdid jne) neist kus vaatajad aktiivselt osalevad (nt. rokkmuusika kontserdid jne.). Kui esimeste korral võib praeguses epidemioloogilises olukorras 50% täituvuse nõude kaotada eeldusel, et on välditud inimeste kogunemine väljaspool vaatesaali, siis teisel juhul peaks 50% nõue säilima.

6. TNK toetab rahvusvahelise suhtlemise (sh. spetsialistide, välisüliõpilaste, kultuuritegelaste jne vahetus) jätkumist kui reisimisel kehtivad neljandas punktis kirjeldatud nõuded. TNK toetab ühesuguseid reegleid kõigile sõltumata elukutsest või töö iseloomust.

7. TNK nendib, et koroonaviirus on halvima prognoosiga vanematel inimestel ja kaasuvate haigustega (südame-veresoonkonna haigused, diabeet, pahaloomulised kasvajad, rasvumine) soovitab neil vältida rahvarohkeid kohti ning pidada rangelt kinni hügieenireeglitest.

8. Koroonarakendus HOIA on üheks võimalikuks meetodiks nakatunute varasel avastamisel. TNK soovitab rakenduse oma nutitelefoni laadida ja seda ka kasutuses hoida.