Kõnealuse komisjoni sihiks on Ilvese sõnutsi mõtestada koroonapandeemiast tulenevalt ümber tervishoipoliitika ja selle strateegiad.

"Tervise ja säästva arengu komisjon hindab riikide tervishoiusüsteemide reageeringuid COVID-19 pandeemiale ja teeb selle põhjal soovitusi reformideks ja investeeringuteks, mis parandaksid tervishoiusüsteemide võimekust," kirjutas Ilves oma Facebook'i postituses. "Eesti kogemust digitaalsete tervishoiuteenuste arendamisel, tulevikustrateegiate loomisel ja pandeemiaolukorras hakkama saamisel peetakse oluliseks."