10. augustil lekkis Maardu Terminalis ligi 800 liitrit diislikütust. Kuna tegu on sisemaa terminaliga, mis asub merest umbes seitsme kilomeetri kaugusel, siis sinna kütust ei lekkinud ja üldiselt edasist ohtu väliskeskkonnale ei ole.

"Lekke põhjuseks oli inimlik ekistus, mille tulemusena suunati kütus vastuvõtmisel samal hetkel hoolduses olevasse avatud mahutisse," ütles Maardu Terminali juhataja Toomas Randaru.

"Lekke avastamisel käivitas terminali meeskond hädaolukorra lahendamise plaani, mille kohaselt teavitati juhtunust keskkonnainspektsiooni, päästeametit, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametit ning kohalikku omavalitsust. Samaaegselt alustati ohutusvannist kütuse pumpamist mahutisse," sõnas Randaru.

Väliskeskkonda sattunud reostuse ulatuse fikseeris kohale tulnud keskkonnainspektsioon ja koostöös päästeametiga lokaliseeriti reostuse ala poomidega.

Maardu Terminal teeb Randaru sõnul igakülgset koostööd asjasse puutuvate ametiasutustega kõigi põhjuste selgitamiseks ja järelmite tegemiseks.