Päästeamet selgitas, et esialgse info kohaselt juhtus leke inimliku vea tõttu. Kütusemahutit oli puhastatud, lisaks puhastati vallitust, kuhu rikke või mõne muu probleemi korral saab kütuse mahutist kiiresti lasta. Vallituse äravoolutoru oli päästeameti sõnutsi pärast puhastustöid aga lahti jäänud ning mahutit diislikütusega täites jooksiski see välja. Pole teada, kui palju kütust loodusesse jõudis.

Kütus voolas küll Kroodi ojja, aga päästeameti väitel diisel mereni ei jõudnud.

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva ütles, et kütust sattus ka terminali kõrvale kraavi. "Inspektorid fikseerisid olukorra, võtsid terminalist ja kraavist kütuseproove ning alustasid lekke põhjuste selgitamiseks menetluse," sõnas ta.

Naftaproduktide edasise levimise tõkestamiseks ja kraavist koristamiseks paigaldasid päästjad kraavile naftatõkke- ja absorbentpoomid.

Päästjad käisid ka täna veel kohal ning nentisid, et oja tõkestatud alal on veel õrn kiht kütust vee peal näha. Maardu Terminal pole veel juhtunu kohta Delfile vastanud.