Reinsalu sõnul tuleb Euroopa Liidul ja Lääne kogukonnal laiemalt nüüd näidata, et oleme valmis oma väärtuste eest seisma. Seepärast toetab Reinsalu Poola üleskutset kutsuda kokku erakorraline Euroopa Ülemkogu Valgevene valimiste teemal.

Et Valgevene president Euroopa Liidu avaldusi tõsiselt võtaks, tuleb Euroopal Reinsalu sõnul riigile selgelt näidata, et mõistame nende tegevuse - eriti opositsiooni vastase vägivalla - hukka. Valgevene peab nägema, et oleme valmis tegutsema, ütles välisminister.

Põhjamaade ja Balti riikide välisministrite ühisavaldus

Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani välisminister väljendavad Valgevenes toimuvate sündmuste kontekstis suurt muret vägivalla pärast, millega surutakse maha valimisjärgseid meeleavaldusi ning mida korraldatakse reaktsioonina teadetele ulatusliku valimispettuse kohta. Teated meeleavaldajatele tekitatud füüsiliste vigastuste kohta on äärmiselt häirivad.

9. augustil korraldatud presidendivalimised ei vasta Valgevene rahvusvahelistele kohustustele ega kogu maailmas tunnustatud demokraatia ja õigusriigi normidele ning need ei olnud vabad ja ausad.

Riigid kutsuvad Valgevene ametivõime üles lõpetama poliitiliste vastaste tagakiusamine, viivitamatult vabastama kõik ebaõiglaselt kinnipeetud ning austama inimõigusi ja vabadusi. "Palume Valgevene valitsusel viivitamatult algatada tegelik poliitiline dialoog opositsiooniga, et vältida edasist vägivalla kasutamist," seisab ühisavalduses.