"Prokuratuur ei ole praegu praktilist koostööd Freeh bürooga teinud. Milline see koostöö tulevikus saab olema, ma ei oska hinnata," kommenteerib koostöö puudumist Louis Freeh bürooga Delfile Eesti juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Ta hindab prokuratuuri senist koostööd Ameerika õiguskaitseasutustega juba väga heaks. "Meil on koostöö õiguskaitseasutustega, uurimisasutustega. Ameerika prokuratuuriga meie suhtlus on vahetu," sõnab Pern. "Seda, kas büroo osalemine uurimises üldse võimalik on, on minu arvates üldse küsitav," lisab ta. Kriminaalmenetlust saab Eestis ta sõnul läbi viia ainult Eesti prokuratuur ja Eesti õiguskaitseasutused. Ükski eraõiguslik isik Eestis kriminaalmenetlust läbi viia ei saa.

Pern kirjeldab enda kohtumist Louis Freeh'ga väga põgusana: "Lihtsalt kohtumisvisiit, kus meile on tutvustatud, mis on tema ülesanded, mis on tema taust. Mingisugustest andmevahetustest ja konkreetsetest andmetest sellel kohtumisel juttu ei ole olnud."

Ta lisab, et Eesti riigi poolt eraldi palvet prokuratuurile esitatud ei ole, et Louis Freeh uurimisse kaasata.

Peaminister Jüri Ratas ütles peale tänast kohtumist erikomisjonidega, et valitsus saab võimaliku huvide konflikti puhul toetuda üksnes sellele, mida ütleb USA advokaadibüroo.

"Nad on öelnud, et neil ei ole huvide konflikti. Aga tõsi – 100% lõplikult saab seda öelda ainult advokaadibüroo: on seal huvide konflikt või ei ole. Täna on nende ametlik kiri Eestile, et neil ei ole huvide konflikti," selgitas Ratas.

Küsimusele, mis siis saab, kui advokaadibüroo peaks valetama, ütles Ratas, et sel juhul tuleb seda advokaadibüroolt uuesti küsida.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon kogunesid täna erakorralisele ühisistungile, et käsitleda rahandusminister Martin Helme advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingut.

Istungile olid kutsutud peaminister Jüri Ratas, riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.