Kuidas kontrolliti välja valitud advokaadibüroo tausta ja miks otsustati välisministeeriumi märkusi huvide konflikti kohta mitte arvestada, uurisid vastasrindlased Andres Sutt ja Maris Lauri.

Jüri Ratase vastusest selgub järgmist: "20.04.2020 pöördus Rahandusministeerium kirjaga Välisministeeriumi poole, et Eesti Vabariigi Suursaatkond Washingtonis osutaks Rahandusministeeriumile kaasabi seoses vajadusega selgitada välja kolme pakkumiskutse saanud advokaadibüroode taust, kes esindaksid kõige paremini Eesti huvisid antud asjas.

Rahandusministeerium teostas koostöös Välisministeeriumiga põhjaliku taustauuringu kõigi advokaadibüroode suhtes, kellel paluti pakkumine esitada. Ühtlasi esitas advokaat Louis J. Freeh pärast taustainfo kontrolli ning enne lepingu sõlmimist Rahandusministeeriumile kinnituse huvide konflikti puudumise kohta.

Rahandusministeerium osundab, et lähtuvalt USA välisagentide registreerimise seadusest (Foreign Agents Registration Act) tuleks esindatus registreerida, kuid Louis J. Freeh kohta vastavas registris viidet ei esine. Rahandusministeeriumi lisapäringule vastates kinnitas advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP, et eelmisel aastal oli hr Freeh valitud esindama USA justiitsministeeriumi olulises kaasuses WalMarti vastu, millega seoses viis USA justiitsministeerium läbi põhjalik taustakontroll, mis hõlmas tunnistusi, intervjuusid ja ankeete advokaadibüroo töötajatega.
Lõpliku ametisse määramise tegi USA asejustiitsminister. Antud taustauuring kinnitab, et USA justiitsministeerium hindab nn valgekraelise kuritegevuse küsimustes Freeh Sporkin & Sullivan LLP bürood sobivaks end esindama.

Välisministeeriumi läbi viidud taustauuring ei viita advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP võimalikule huvide konfliktile, mis võiks takistada Eestile õigusteenuse osutamist. Taustauuringute ja päringute käigus ei ole ilmnenud, et Freeh Sporkin & Sullivan LLP või Louis J. Freeh oleks samas asjas (USA järelevalveasutuste võimalik nõue Põhjamaade pankade vastu) esindanud kas USA järelevalveasutusi või Põhjamaade panku (ehk siis USA nõue nende pankade vastu ja trahviraha võimalik jagamine Eestiga)."

Reformierakondlaste küsimusele, et mille järgi Freeh üldse välja valiti, vastas Ratas, et teisi võimalusi kahjuks ei olnudki.

"Rahandusministeeriumi kinnitusel olid läbirääkimiste alustamise lähtekohad, et advokaadibürool peab olema rahvusvaheline esindatus vähemalt Euroopas ja USA-s ning varasem kogemus finantskuritegude valdkonnas. Rahandusministeeriumi hinnangul toimusid läbirääkimised erinevate rahvusvaheliste õigusbüroodega, mille osas andsid soovitusi nii kohalikud advokaadibürood kui ka väliseksperdid, kes on töötanud rahvusvahelises panganduses ja esindanud rahvusvahelisi suurfirmasid, investoreid ja valitsusi. Kokkuvõtvalt valiti pakkumuskutse saanud advokaadibürood välja tuginedes nende büroode ja büroos töötavate isikute varasematele kogemustele ja pädevustele.

Rahandusministeerium edastas pakkumuskutse kolmele advokaadibüroole. Pakkumuse esitas vaid advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP, sest teised bürood teavitasid pakkumiskutse esitajat, et neil ei ole huvide konflikti tõttu võimalik pakkumust esitada. Rahandusministri kinnitusel olid pakkumuskutses valikukriteeriumiteks hind, meeskonna tuumikliikmete kvalifikatsioon, varasem kogemus ning pädevused. Ettepanek lepingu sõlmimiseks tehti ainsale pakkumuse esitajale," seisab Ratas kirjalikus vastuses.