Miks otsustas valitsus vaatamata välisministeeriumi taustainfole, kus oli negatiivne hinnang Freeh' kohta, ikkagi anda lepingu tema büroole?

See oli kaalutlus, mille lõppotsuse tegi rahandusministeerium ja -minister. Minu teada tal oli kohtumisi või kontakte rohkem kui ühe bürooga ja ta valis välja tänase büroo. Arvamusi on nende kolme büroo kohta andnud erinevad ametiasutused Eestist ja ju rahandusminister leidis, et see on parim.

Kas ta andis ka teada, mis need põhjused olid, et välisministeeriumi taustauuringut siis eirata või kõrvale lükata?

Kokkuvõttes on välisministeeriumi taustauuring üks memo, mis ütleb, et nende tunnetusel, mis põhineb eestkätt Eesti saatkonna tunnetusel Ameerika Ühendriikides Washingtonis, kõikide nende büroode kohta...

Kas rahandusminister informeeris mind selles protsessis? Jah, loomulikult, ta üldsammudest informeeris. See teema oli ka vabariigi valitsuse kabinetis, see lepingu projekt oli ministritele kättesaadav. Selles mõttes see temaatika on olnud kogu aeg ka valitsuse laual.

Saan aru, et projektis oli ka hanke tegemisel nõue riigisaladuse loale sellele meeskonnale, mis Eesti heaks tegutsema hakkab. Mis see täpne põhjendus sellele riigisaladusele on? Olete öelnud, et järelevalvel - sellel Lextali bürool - on piiratud võimalus, aga mis nad teevad sellega? Mis on selle riigisaladuse funktsioon kogu Freeh' meeskonna peale?

Eks need dokumendid, mida Eestil on vaja välja anda, piiratud tasemega, see luba on tõesti olemas sellel advokaadibürool, kes Eestis seda protsessi siis esindab või teeb järelevalvet. See ongi see põhjus, et saada võimalikult palju infot, mis on piiratud tasemel.

Esmaspäeval on teid erikomisjonide istungile kutsutud. Esiteks, kas te lähete sinna ja teiseks - kas te kavatsete seal tutvustada ka seda lepingut, mis on Freeh'ga sõlmitud?

See on väga mõistlik, tegelikult riigikogu tunneb selle vastu huvi. Vastus on, et jah - ma lähen sinna. Kindlasti annan nii palju ülevaadet, kui on minul sellest protsessist. Vastan ka küsimustele ja kui on valmis riigikantselei analüüs, siis tutvustan ka seda.