Inimlikel põhjustel võib haiget külastada kokkuleppel raviosakonnaga, kui külastajal puuduvad kõrge nakkusriski tunnused, teatas haigla just nüüdsama ühismeedias. Kõrge nakkusriski tunnused on järgmised:

1. Patsiendi või tema leibkonna liikme COVID-19 haigega või kontaktsega kokkupuude viimase 14 päeva jooksul;

2. Patsiendil respiratoorsete haigustunniste esinemine ja palavik üle 37,5 C;

3. Patsiendi või tema leibkonna liikme viibimisel viimase 14 päeva jooksul kõrge nakkusriskiga välisriigis.