"Harri [Tiido] julgete ja ausate sõnade taga peegeldub palju sügavam probleem, millele olen tähelepanu juhtinud ka varem. Eesti praegune valitsus lükkab meid samm-sammult väärtuspõhisesse isolatsiooni ja see on otsene oht meie julgeolekule," kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias.

"Eesti välispoliitika mantra - mitte kunagi enam üksi, tähendab ennekõike meie kuulumist läänelikku väärtusruumi, kus kesksel kohal on inimene tema vabaduste ja õiguste austamise ja kaitsmisega. Seda tagab tugev õigusriik, mitte väärtusi omatahtsi väänav võimuriik," märkis ta.

"Ei meenu, et 1991. aastast oleks mõni meie suursaadik lahkunud ametist tõdemusega, et tal on keeruline oma valitsust viimase tegevuse tõttu esindada. Harri pole ainus Eesti diplomaat, kellel on viimasel ajal sellised küsimused tekkinud. Avalikult räägitakse sellest arusaadavalt vähe, kuid välisteenistuses on pingeid hetkel rohkem kui välja paistab. Samas meenub kasvõi Matti Maasika retooriline küsimus eelmisest aastast seoses Eesti valitsusliikme väljaütlemistega Euroopa Liidu ja Nõukogude impeeriumi võrdlemisel," kirjutas Mihkelson.