Tänane Eesti Päevaleht paljastas, et rahandusminister Martin Helme palgatud USA advokaat on seotud Venemaa rahapesuskeemiga.

Seejuures keeldub Helme avalikkusega jagamast mitte ainult Freeh' bürooga sõlmitud lepingut ennast, vaid ka selle jaoks korraldatud hanget puudutavaid dokumente. Eesti Päevalehe teabenõudele jättis ministeerium õigel ajal vastamata. Kui vastus lõpuks tuli, ei avaldatud ühtegi dokumenti isegi piiratud mahus: kõik olevat ärisaladus ja kahjustavat Eesti väljavaateid õigusvaidluses.

Nimelt oli õigusbüroo palkamine JOKK – see sõlmiti väikeostuna, mitte hanke korras. Viimasel puhul oleks pidanud avalikustama tingimused ja kohustused, mida Freeh’ büroo peab Helme ees täitma.

„Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga lepingut sõlmides arvestati riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid riigihangete seaduse § 3 järgi, millega tagatakse konkurents, võimalike pakkujate võrdne kohtlemine ning raha säästlik ja kokkuhoidlik kasutamine. Kuna riigihangete seaduse § 11 lg 1 p 11 lubab erandit õigusteenuse tellimiseks riigi esindamisel teises riigis ja sellega seotud õigusnõustamist, ei viidud läbi riigihangete seaduse 2. peatükis sätestatud menetlust,” põhjendas rahandusministeeriumi pressinõunik Ott Heinapuu, miks hange ei olnud avalik.

Tema sõnutsi vastas iga konkursil osalenud advokaadibüroo põhjalikule küsimustikule, teenuse osutajat valides olevat kaalutud tõsiselt ka huvide konflikti ega sõlmitud lepingut advokaadibürooga, kellel oli tuvastatud huvide konflikt.

Samuti tõi Heinapuu esile, et potentsiaalsel teenuseosutajal ei tohtinud Eesti riiki esindades ja lepingulisi kohustusi täites olla huvide konflikti, mida pakkujad pidid kinnitama pakkumuse esitamisel.