2. juulil kogunes Estonia teatri nõukogu, et arutada Mäe kohta käivaid süüdistusi ning otsustas, et teatri siseprobleemidega tegelemiseks võetakse appi majaväline usaldusisik. Tema poole saavad oma muredega pöörduda teatri töötajad, kellele tagatakse anonüümsus.

Estonia teatri kommunikatsioonijuht Marion Leppik ütles täna Delfile, et usaldusisik on tööõiguse ekspert, jurist Thea Rohtla, kes alustab tööd homsest

Töötajatel on aega talle oma muredest rääkida kuu aega, kuni 14. augustini. Seejuures töötab rahvusooperis ligikaudu 450 inimest. Küsimusele, kas kuu aega ei jää töötajate jaoks väheks, et usaldusisiku poole pöörduda, jättis Rohtla vastamata. "Mina ei kommenteeri midagi ja tulemuste kohta annab edaspidi teada nõukogu," sõnas Estonia teatri uus usaldusisik.

Leppiku sõnul määras Rohtlale augustikuise tähtaja nõukogu. "Usaldusisikul on kohustus esitada nõukogule 21. augustiks kogunenud materjali põhjal ülevaade, mida nõukogu 27. augustil toimuval korralisel koosolekul arutama hakkab," ütles ta.

Sisekord muutub

Juuli alguses teatas nõukogu, et kavatseb täiendada teatri kodukorda põhimõtetega, mille kohaselt tulevikus oleks selge reeglistik, kuidas teatris probleeme turvaliselt ja hoolivalt lahendatakse.

Nõukogu peab vajalikuks korraldada kõikidele teatri töötajatele koolitusi, et operatiivselt märgata ja lahendada olukordi, kus ilmnevad probleemid kaasaegsete juhtimisstandardite ja erinevate töökeskkonda puudutavate seaduste võimaliku eiramise osas.

Aivar Mäe ahistamissüüdistused
Juuni keskpaigas avaldas Eesti Ekspress kümnekonna töötaja kirjeldused sellest, kuidas teatri direktor on neid alandanud ja ahistanud.  

29. juunil alustas politsei Aivar Mäe ahistamiskahtluse osas menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Samal päeval teatas Tallinna kesklinna politsei, et ameti poole on pöördunud kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas Mäe neid töötamise ajal on seksuaalselt ahistanud.

Mäe pöördus oma õiguste kaitseks vandeadvokaat Paul Kerese poole. Seni, kuni uurimine käib, annab nende kokkuleppe järgi ahistamiskahtluste osas kommentaare vaid Keres.